Kose valla hallatavatele asutustele toiduainete ostmine perioodil 2017-2018

Kose Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke " Kose valla hallatavatele asutustele toiduainete ostmine perioodil 2017-2018 ". Hanketeade avaldati Riigihangete registris...

Kose tervisekeskuse põhitaotluse koostamine ja projektijuhtimine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke   " Kose tervisekeskuse põhitaotluse koostamine ja projektijuhtimine ".  Hange avaldati Riigihangete registris 01.12.2016...

Ravila mnt 12 hoone gaasikütte mahuti rent ja vedelgaasi ost

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega   riigihanke   " Ravila mnt 12 hoone gaasikütte mahuti rent ja vedelgaasi ost ". Hange avaldati Riigihangete  registris...

Koolihoonete tuleohutusnõuetega vastavusse viimine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja kaks lihtmenetlusega riigihanget "Kose Gümnaasiumi koolihoone tuleohutusnõuetega vastavusse viimine" viitenumbriga 179553 ja "Oru Põhikooli koolihoone...

Vallateede rekonstrueerimine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Vallateede rekonstrueerimine". Hange avaldati Riigihangete registris 16.06.2016 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on Riigihangete...

Klassiruumide ümberehitus raamatukoguks

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Ardu Kooli klassiruumide ümberehitus raamatukoguks". Hange avaldati Riigihangete registris 16.05.2016 ja pakkumuste esitamise...

Sõiduauto

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Sõiduauto kasutusrendile võtmine". Hange avaldati Riigihangete registris 06.04.2016 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on...

Talihooldustööde teostamine Oru piirkonnas

Kose Vallavalitsus kuulutas välja väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse "Kose valla talihooldustööde teostamine Oru piirkonnas perioodil 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018" . ...

Kose Teataja väljaandmine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Kose Teataja väljaandja ja toimetaja leidmine". Hange avaldati Riigihangete registris 16.12.2015 ja pakkumuste esitamise...

Lumetõrje

Kose Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke "Kose valla talihooldustööde teostamine perioodil 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018". Hange avaldati Riigihangete registris...

Hange - sõiduauto kasutusrendile võtmine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Sõiduauto  kasutusrendile võtmine". Hange avaldati Riigihangete registris 07.10.2015 ja  pakkumuste esitamise tähtaeg...

Hange

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Hariduse tn 2a kanalisatsiooni ühendamine ühisvee- ja kanalisatsooni võrku". Hange avaldati Riigihangete registris 10.09.2015 ja...

Arvutite kasutusrendile võtmine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Arvutite kasutusrendile võtmine". Hange avaldati Riigihangete registris 13.07.2015 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on Riigihangete...

Hakkepuidu ostmine kütteperioodideks 2015/2016

„Hakkepuidu ostmine kütteperioodideks 2015/2016 „ HANKEDOKUMENT Hankija: SA Kõue Varahaldus, reg. nr 90009909 ...

Oru Lasteaia ruumide rekonstrueerimine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Oru Lasteaia ruumide rekonstrueerimine". Hange avaldati Riigihangete registris 05.06.2015 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on...

Ardu Kooli klassiruumide ümberehitus raamatukoguks projekteerimine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Ardu Kooli klassiruumide ümberehitus raamatukoguks projekteerimine". Hange avaldati Riigihangete registris 15.06.2015 ja...

Lasteaedade renoveerimine

Kutsume Teid osalema Kose vallas asuvate allasutuste (lasteaedade) ruumide renoveerimistöödele, asukohaga Pikk tn 30  Kose alevik, Ravila lasteaed Ravila alevik, Pargi tn  6 Kose-Uuemõisa...

Kose-Kose-Uuemõisa kergliiklustee projekteerimine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Kose-Kose-Uuemõisa kergliiklustee projekteerimine". Hange avaldati Riigihangete registris 14.04.2015 ja pakkumuste esitamise tähtaeg...

Kose valla haljasalade niitmine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Kose valla haljasalade niitmine". Hange avaldati Riigihangete registris 10.04.2015 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on Riigihangete...

Köögibloki rekonstrueerimisprojekti koostamine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Oru Lasteaia vanuritekodu ruumide ja köögibloki rekonstrueerimisprojekti koostamine". Hange avaldati Riigihangete registris...