Kose lasteaia PäevaLill rekonstrueerimise projekteerimine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke "Kose lasteaia PäevaLill rekonstrueerimise projekteerimine" .  Hange avaldati Riigihangete registris 17.01.2018 ja pakkumuste esitamise tähtaeg...

Kose esmatasandi tervisekeskus. Projekteerimistööd.

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Kose esmatasandi tervisekeskus. Projekteerimistööd" . Hange avaldati Riigihangete registris 29.08.2017 ja pakkumuste esitamise...

Kose Spordimaja ujula osa rekonstrueerimistööd

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Kose Spordimaja ujula osa rekonstrueerimistööd" . Hange avaldati Riigihangete registris 14.08.2017 ja pakkumuste esitamise...

Vallateede rekonstrueerimine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke " Vallateede rekonstrueerimine ". Hange avaldati Riigihangete registris 20.07.2017 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on...

Kose -Kose -Uuemõisa kergliiklustee ehitustööd

Kose Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Kose -Kose -Uuemõisa kergliiklustee ehitustööd". Hange avaldati Riigihangete registris 20.06.2017 ja pakkumuste esitamise...

Sõiduauto kasutusrendile võtmine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Sõiduauto kasutusrendile võtmine". Hange avaldati Riigihangete registris 08.06.2017 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on...

Tuletõkkeuksed ja tuleohutusnõuetega vastavusse viimise II etapp

Kose Vallavalitsus kuulutas välja kaks lihtmenetlusega riigihanget " Kose-Uuemõisa Lasteaed Kooli tuletõkke uste paigaldus ning Kose Lasteaia rühmaruumi rekonstrueerimine " viitenumbriga...

Vallateede hooldetööd

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke " Vallateede hooldetööd ". Hange avaldati Riigihangete registris 05.04.2017 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on Riigihangete...

Kose Spordimaja ujula osa rekonstrueerimistööd

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke "Kose Spordimaja ujula osa rekonstrueerimistööd". Hange avaldati Riigihangete registris 17.03.2017 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on...

Kose valla hallatavatele asutustele toiduainete ostmine perioodil 2017-2018

Kose Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke " Kose valla hallatavatele asutustele toiduainete ostmine perioodil 2017-2018 ". Hanketeade avaldati Riigihangete registris...

Kose tervisekeskuse põhitaotluse koostamine ja projektijuhtimine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke   " Kose tervisekeskuse põhitaotluse koostamine ja projektijuhtimine ".  Hange avaldati Riigihangete registris 01.12.2016...

Ravila mnt 12 hoone gaasikütte mahuti rent ja vedelgaasi ost

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega   riigihanke   " Ravila mnt 12 hoone gaasikütte mahuti rent ja vedelgaasi ost ". Hange avaldati Riigihangete  registris...

Koolihoonete tuleohutusnõuetega vastavusse viimine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja kaks lihtmenetlusega riigihanget "Kose Gümnaasiumi koolihoone tuleohutusnõuetega vastavusse viimine" viitenumbriga 179553 ja "Oru Põhikooli koolihoone...

Vallateede rekonstrueerimine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Vallateede rekonstrueerimine". Hange avaldati Riigihangete registris 16.06.2016 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on Riigihangete...

Klassiruumide ümberehitus raamatukoguks

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Ardu Kooli klassiruumide ümberehitus raamatukoguks". Hange avaldati Riigihangete registris 16.05.2016 ja pakkumuste esitamise...

Sõiduauto

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Sõiduauto kasutusrendile võtmine". Hange avaldati Riigihangete registris 06.04.2016 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on...

Talihooldustööde teostamine Oru piirkonnas

Kose Vallavalitsus kuulutas välja väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse "Kose valla talihooldustööde teostamine Oru piirkonnas perioodil 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018" . ...

Kose Teataja väljaandmine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Kose Teataja väljaandja ja toimetaja leidmine". Hange avaldati Riigihangete registris 16.12.2015 ja pakkumuste esitamise...

Lumetõrje

Kose Vallavalitsus kuulutas välja avatud menetlusega riigihanke "Kose valla talihooldustööde teostamine perioodil 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018". Hange avaldati Riigihangete registris...

Hange - sõiduauto kasutusrendile võtmine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke „Sõiduauto  kasutusrendile võtmine". Hange avaldati Riigihangete registris 07.10.2015 ja  pakkumuste esitamise tähtaeg...