Kose ja Tuhala kalmistu

Kalmistu kontor asub Hariduse 2a. Tervisekeskuse uksest sisse ja vasakule.

Kalmistuid haldab Peeter Lebedev. Telefon 5113794. kalmistu@kose.ee

 

1. Kirstu hauastamine 1,6 - 2,1 m                                  1 koht             170.- EUR

hauastamine talvel, kui pinnas on külmunud                        1 koht             200.-EUR

* Platsi ülevaatus kalmistutöötajaga, matuse registreerimine kalmistu registris, haua kaevamine, matuseliste abistamine kirstu hauda laskmisel ja pärgade asetamisel, kääpa kujundamine, kuuseokstega kaunistamine. Andmete kandmine Haudi registrisse.

2. Urni hauastamine                                                       1 koht             45.-EUR

hauastamine talvel, kui pinnas on külmunud             1 koht             55.-EUR

* Kalmistul platsi eelnev ülevaatus kalmistutöötajaga, matuse registreerimine kalmistu registris, haua kaevamine, urni hauda asetamine kalmistutöötaja poolt, haua kinniajamine, kuuseokstega kaunistamine. Andmete kandmine Haudi registrisse.

3. Uue hauaplatsi ettevalmistamine                               1 koht             45.-EUR

* Matuseplatsi puhastamine võsast ja kõrgest rohust, pinnase planeerimine, vanade hauarajatiste teisaldamine, juurdepääsutee rajamine, akteerimistoimingute läbiviimine, jäätmete sorteerimine ja äravedu. Hauaplatsti adresseerimine Haudi registris.

4. Hauakoha ettevalmistamine                                       1 koht             10.-EUR

* Hauakaevamist segavate elementide eemaldamine, nagu hauakivid, kiviplaadid, hauapiire(kui haud ei mahu hauaplatsi piididesse), hauavaasid ja urnid, kivikujud.

5. Hauastamine eritellimusel 1,6 - 2,1 m                       1 koht             250.-EUR

* Matus kiirendatud korras, matuse vormistamine vähem kui 2 päeva enne matust. Haua kaevamine laupäeval, pühapäeval või kõikidel riiklikel pühadel kalendris.

6. Kirstumatuse matusejärgne korrastamine                  1 koht             15.-EUR

* Kuivanud pärgade, lillede ja kuuseokste koristamine, kääpa äravedu, matusekoha tasandamine, hauaplatsi korrastamine.

7 Eritööd                                                            KOKKULEPPEL KALMISTUVAHIGA

* Kliendi soovil teostatavad tööd, mis ei kajastu antud hinnakirjas (puude-põõsaste juurimine, sammaste ja plaatide puhastamine, hauaplatside hooldamine, rantide puhastamine, jms tööd).

 

 

 

Teenuse eest tasutakse Kose valla kassasse või kalmistuvahi kätte või ülekandega. 

 

 

Kose valla kalmistute kasutamise eeskiri Riigiteatajas