Kaasrahastusega projektid

 

Kose-Kose-Uuemõisa kergliiklustee rajamine (EU50078)

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus toetab meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" raames Kose-Kose-Uuemõisa kergliiklustee rajamist 629 461,55 euroga. Vastavalt riigihanke tulemusele on ehitajaks AS TREV-2 Grupp. Hankelepingu kogumaksumus on 727 867,20 eurot.

Projekti eesmärk on Kose ja Kose-Uuemõisa piirkonna elukeskkonna kvaliteedi parandamine ja keskus-tagamaa vahel parema ühendusvõimaluse loomine. Kergliiklustee rajamisega eraldatakse jalgsi- ja jalgrattaliiklus maanteeliiklusest, mille tulemusena suureneb liiklusohutus. Projekti raames ehitatakse 3,64 km kergliiklusteed.
Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Kose-Uuemõisa aleviku soojustorustiku rekonstrueerimistööd

 

Käesoleva aasta aprillis esitas OÜ Kose Vesi Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi SA KIK) toetustaotluse Kose-Uuemõisa aleviku soojustorustiku kaasrahastamiseks.

Suve keskel saadigi SAst KIK positiivne rahastusotsus, mille järel viidi läbi ehitaja ja omanikujärelvalve leidmiseks hanked.

Ehitajaks osutus AS EG Ehitus, kellega sõlmiti 11.septembril 2017 ehituse töövõtuleping.

Ehitusjärelvalvet hakkab läbi viima AS Infragate Eesti.

Aleviku soojustorustiku rekonstrueerimise ehitustööd toimuvad 2017 aasta sügisel Kesk tänaval Tiigi tänava ristmikul ja Kesk 1 ja Kesk 5 kinnistutel, mille käigus asendatakse 220 meetrit maapealset trassi eelisoleeritud maaaluse torustikuga. 2018 aasta suvel rajatakse 190 meetrit Kesk tänaval kinnistu Kesk 17 juures ja kinnistutel Kesk 15, Kesk 15b, Kesk17, millega luuakse uued liitusmisvõimalused 3 kinnistule sh külakeskusele.

Tööde kogumaksumus on 128390 eurot. Tööd peavad olema lõpetatud 2018. aasta augustikuu lõpuks.

Kindlasti tekitavad kõik eelpool kirjeldatud ehitustööd Kose-Uuemõisa aleviku elanike jaoks ebamugavusi – müra, tolm, pori, tänavate ajutised sulgemised. Need on probleemid, mis kahjuks paratamatult selliste töödega kaasnevad.  Vabandame nende ebameeldivuste pärast juba ette ning palume aleviku elanikelt mõistvat suhtumist.

Vastused oma konkreetsetele üleskerkinud küsimustele võib esitada ka OÜle Kose Vesi helistades klienditeeninduse üldtelefonile 67 51 264 või saates e-kirja aadressile info@kosevesi.ee.