Detailpaneeringud

Kose valla haldusterritooriumil olevate detailplaneeringute nimetused ja planeeringualade paiknemine on kättesaadav Maa-ameti veebilehel oleva Eesti kaardi flash-versiooni kaardirakenduse Detailplaneeringud kaudu

http://geoportaal.maaamet.ee/

Otseviit Kose valla vaatele:

http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis?app_id=UU43A&user_id=at&bbox=551368.751075518,6549629.13029551,584000.635369607,6569051.80663219&LANG=1

Lisaküsimuste korral või detailplaneeringuid puudutava täpsema info saamiseks palume helistada tel 6339325 või edastada Kose Vallavalitsusele vastav selgitustaotlus või teabenõue aadressil vald@kose.ee.

Paberkandjal olevate detailplaneeringute tervikkaustadega on võimalik tutvuda vallamajas aadressil Hariduse 1, Kose alevik.