Riigimetsa raiete kava Kose alevikus ja alevikuga piirnevas riigimetsas.

Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) on koostanud käesoleva aasta jaanuaris Kose aleviku ümbruse riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030.
Tulenevalt eeltoodust ja lähtuvalt koostatud Kose aleviku ümbruse riigimetsade majandamise kavast plaanib RMK 2020.a detsembris - 2021.a jaanuaris korraldada metsa uuenemiseks ja tervisliku seisundi parandamiseks kavandatud raied.
Kavandatud raied asuvad maaüksustel Paunküla metskond 60 (katastritunnus 33702:002:0591), Paunküla metskond 61 ((katastritunnus 33702:002:0588), Paunküla metskond 63 (katastritunnus 33702:002:0316) ja Paunküla metskond 64 (katastritunnus 33702:002:0317). Raiete konkreetse asukoha leiab juurde lisatud plaanilt, kus erinevate aastate raied on tähistatud erineva rohelise tooniga. Kose aleviku ümbruse riigimetsade majandamise kavaga aastateks 2020-2030 terviktekstiga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.
Ootame meelsasti kohaliku elanikkonna arvamust tööde korraldamise ja samuti kogu kava kohta. Oma arvamusi võib saata e-kirjaga aadressile andrus.kevvai@rmk.ee või helistades telefonile 506 6931.
Lisaks teeme ettepaneku asjast huvitatud inimestele tulla metsa kohapeale, oodates neid arutelule Ravila maantee Ravila poolses otsas 20. novembril kell 14.00.

04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!

TÄNAME KÕIKI, KES ON OMA KODUKOHAKS VALINUD KOSE VALLA. MEID ON 1.1.2020 SEISUGA 7236. Omavahel on tihedalt seotud kohaliku omavalitsuse eelarve ja valla elanik. Iga aasta 1. jaanuari seisuga vaadatakse maksumaksjate nimekirjad üle ja kõik, kes on...  Loe edasi »

25.05.2018 Kose alevikus saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks küsida toetust

20.11.2020 Maa-ameti enampakkumised

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.01.2021. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee või oksjonikeskkon...  Loe edasi »

13.11.2020 Kõik raamatukogud on endiselt AVATUD
11.11.2020 Kose valla kaasav eelarve. Ole kaasatud!
11.11.2020 Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi
11.11.2020 Bussigraafik alates 23.11
10.11.2020 Romusõidukid
09.11.2020 Kultuurkapitali Harjumaa ekspertgrupp kutsub üles esitama maakondlike preemiate kandidaate
30.10.2020 Gordoni perekool Kosel
27.10.2020 Kose Vallavalitsus kutsub valla elanikke esitama kandidaate valla parimate sportlaste ning aasta spordihetke valimiseks
27.10.2020 02.11 sõiduplaanide muudatused
26.10.2020 Kose Vallavalitsus võtab üürile kuni 2 toalise korteri
26.10.2020 Kose valla eelarvestrateegia 2021 - 2024
07.10.2020 Kose Vallavalitsus võtab rendile kõvakattega platsi Kose jäätmejaama tarvis
05.10.2020 Töökuulutus - basseinivalve
28.09.2020 SA Eesti Lastefondi tasuta ATH laste vanemate tugirühmad ja perenõustamine Harjumaal 2020
28.09.2020 Töökuulutus - klassiõpetaja
10.09.2020 Ardu ristmiku rattaparkla
14.08.2020 Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneering
06.08.2020 Tasuta õigusnõustmine Eestis elavatele inimestele
14.07.2020 Projekteerimistingimuste avatud menetlus Keskuse tee 6 kinnistul (Oru küla)
15.06.2020 Huvihariduse ja huvitegevuse avalik projektikonkurss riigipoolse täiendava toetuse taotlemiseks õppeaastaks 2020/2021
06.04.2020 Ostes toidukauba kohalikelt ettevõtjatelt toetame seeläbi oma kodukandi ettevõtjaid
22.10.2019 Huvihariduse ja huvitegevuse toetus paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele
02.10.2019 Uued torustikud Orus, Palveres, Vardjas, Ravilas ja Kosel valmis
08.08.2016 RAAMATUKOGU PAKUB KODUTEENINDUST

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.