Elukoha registreermine, aadressi muutmine rahvastikuregistris

Registripidaja Ivi Teras
Vallamaja I korrus
Telefon: 6339 329

 

Kose valla elanik

Kose valla põhimääruse kohaselt on Kose vallaelanik isik, kellel on rahvastikuregistri järgi alaline elukoht Kose vallas. Et saada täieõiguslikuks Kose valla elanikuks, palume teatada oma aadressandmed.

 

Millised dokumendid esitada?

Andmete esitamiseks on vaja täita vastav elukohateate blankett (võimalus kasutada ka elektroonselt täidetavat blanketti). Elukohateate võite saata ka postiga (lisada juurde oma kontakttelefoni number, et saaksime teavitada Teid, kui elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisel tekivad probleemid.

 

  • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest kui dokumendid saadetakse postiga (pole vaja isiklikul kohale ilmumisel)
  • koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik
  • kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukoha teate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel
  • laevapere liikmeks olemist tõendav dokument - kui elukohana esitatakse Eesti laevaregistrisse kantud laev ja kodusadam
  • elukohateatega kinnitavad isik ja tema täisealised perekonnaliikmed senise elukoha rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise soovi 

 

 

Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate.

 

Euroopa Liidu kodanik, kes saabub Eestisse ja kavatseb siin elada üle 3 kuu, peab 3 kuu jooksul Eestisse sisenemisest taotlema tähtajalist elamisõigust. Tal tuleb selleks pöörduda lähima rahvastikuregistri toiminguid teostava asutuse poole ja esitada elukohateade, ja taotlus isikukoodi saamiseks.

Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmisega omandab Euroopa Liidu kodanik Eesti Vabariigis tähtajalise elamisõiguse. Seejärel peab ta 1 kuu jooksul pöörduma Politsei- ja Piirivalveametisse, et vormistada tähtajalist elamisõigust tõendav dokument - isikutunnistus (ID-kaart). 

 

 

 

Kontrollige oma rahvastikuregistrisse kantud andmeid.  (ID-kaardi ja internetipanga teenuste kasutajatele)