Tunnustuse avaldamine

Aasta

Aukodaniku nimi

Aukodaniku teened

2006

Linda Sirel

Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest

2007

Ülo Roosnurm

Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest

2008

Aarne Puistama

Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest

2009

Voldemar Reimaa

Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest puhkpillimuusika loojana ning propageerijana ja aktiivse kultuuriedendajana

2010

Jaan Rannap

Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest haridus- ja kultuurielu edendamisel

2011

Aime Bahovski

Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest kultuuri- ja hariduselu edendamisel

2012

Lehte Veering

Kauaaegse järjepideva panuse eest Kose valla hariduselu edendamisel

2013

Ants Talioja

Pikaajalise ja väsimatu võitluse Tuhala nõiakaevu kaitse ja järeltulevatele põlvedele säilitamise eest

2014

Leida Tiis

Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest

  

Mare Palgi

Kose vallale osutatud väljapaistvate teenete eest (postuumselt)

2015

Malle Lambasaar

Pikaaegse olulise panuse eest Kose valla arengusse nii sotsiaal- kultuuri- kui ka haridusvaldkonnas

2016

Antonina Koiduste

Pikaaegse olulise panuse eest vallaelu korraldamisse ja juhtimisse

2017 Viive Kübar Kauaaegse pedagoogitöö eest ja koorilaulu edendamise eest Kose vallas
2018 Vello Jõgisoo Silmapaistvate teenete eest Kose valla elu edendamisel
2019 Malle Liira  Pikaajalise ja kohusetundliku tegevuse eest arstina Kose vallas
2020 Rein Tint Olulise panuse andmise eest Kose valla arengusse