Kose Vallavalitsus

Telefon: 633 9300
E-post: vald@kosevald.ee
Aadress: Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond, 75101
Ardu teeninduspunkt: Kesk tee 6, Ardu alevik, Kose vald, Harju maakond, 75001

Registrikood: 75011547
Tehingupartneri kood: 139101

Arvelduskonto: EE872200001120132608

E-arved: 
kosevald@e-arvetekeskus.eu
E-arvete jaoks vajalikud registrikoodid (PDF)

Lahtiolekuajad:

E, K, N  8.00 - 17.00
T      8.00 - 18.00
R      8.00 - 13.00
 

 

 

Vallavalitsuse kooseis

 Vallavalitsuse istungid toimuvad üldjuhul kaks korda kuus, teisipäeviti
Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Demis Voss 633 9300 demis.voss@kosevald.ee
 Vastuvõtule palume
registreerida telefoni või e-posti teel
Abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis 633 9307 kadri.tiis@kosevald.ee  
Abivallavanem majanduse ja halduse alal Arvo Sirel

633 9315,

5347 4604

arvo.sirel@kosevald.ee  
Finantsjuht Kaja Jõema 633 9310 kaja.joema@kosevald.ee  
Sotsiaalnõunik Merike Pihla 633 9327 merike.pihla@kosevald.ee  

Vallakantselei

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Kätlin Iljin 633 9304 katlin.iljin@kosevald.ee Puhkus 29.09; 21.11-25.11; 22.12; 27.12-30.12, asendab Kaire Sädemets
Jurist Kaire Sädemets 633 9302 kaire.sademets@kosevald.ee  
Registripidaja Ivi Teras 633 9329 ivi.teras@kosevald.ee  
Sekretär-asjaajaja Kärol Vaiksaar 633 9300 vald@kosevald.ee  
Kommunikatsioonispetsialist Simmo Saar 5302 4226 simmo.saar@kosevald.ee  
Infotehnoloog Ott Kärner 633 9319 ott.karner@kosevald.ee  
Infotehnoloog Marek Astrik 633 9319 marek.astrik@kosevald.ee  

Finantsosakond

Vastuvõtuajad (Ardu teeninduspunkt)
Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Finantsjuht Kaja Jõema 633 9310 kaja.joema@kosevald.ee  
Vanemraamatupidaja (Anne)  Anne Saadi 633 9311 anne.saadi@kosevald.ee
Puhkus 19.09-23.09; 19.12-23.12, asendab Reesi Lippmaa
Vanemraamatupidaja (Terje) Terje Reitel 633 9312 terje.reitel@kosevald.ee  
Vanemraamatupidaja (Reesi)  Reesi Lippmaa 633 9313 reesi.lippmaa@kosevald.ee Puhkus 17.10-21.10, asendab Anne Saadi

Haridus- ja kultuuriosakond

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis 633 9307 kadri.tiis@kosevald.ee Puhkus 24.10-28.10; 27.12-29.12, asendab Margit Eerik
Kultuurinõunik Margit Eerik 633 9306 margit.eerik@kosevald.ee  

Majandus- ja haldusosakond

Vastuvõtuajad: E - R eelneval kokkuleppel
Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo

Abivallavanem majanduse ja halduse alal

 • reklaami paigaldamise load
 • kooli- ja ühistranspordi korraldamine
 • lumetõrje
 • tänavavalgustus
Arvo Sirel

633 9315,

5347 4604

arvo.sirel@kosevald.ee Puhkus 10.10-14.10; 27.12-30.12, asendab Taimar Lossmann

Arhitekt

 • üldplaneering ja KOV eriplaneering
 • detailplaneeringud
 • projekteerimistingimused
      Ametikoht täitmata

Ehitusnõunik

 • ehituslubade, ehitusteatiste, kasutuslubade, kasutusteatiste menetlemine
 • objektide ülevaatus (kasutusloa menetlus)
Ille Viiron

633 9322,

511 2790

ille.viiron@kosevald.ee  

Ehitusnõunik

 • valla objektide ehitushangete lähteülesannete koostamine
 • ehitusdokumentatsiooni säilitamise korraldamine
 • objektide ülevaatus (kasutusloa menetlus)
Üllar Sein

633 9314,

5305 3716

ullar.sein@kosevald.ee
Puhkus 26.09-9.10, asendab Taimar Lossmann

Keskkonnanõunik

 • jäätmekäitlusega seotud toimingud, sh ajutiselt jäätmeveost vabastamise taotluste menetlemine
 • puurkaevu asukoha kooskõlastamine
 • maavara uuringulubade ja kaevandamislubade menetlemine
 • hajaasustuse programm
 • raieload
 • hulkuvad loomad
Taimar Lossmann

633 9321,

509 9994

taimar.lossmann@kosevald.ee  

Maakorraldaja

 • katastriüksuste jagamine, liitmine, piiride muutmine
 • maade võõrandamine avalikes huvides, isikliku kasutusõiguse ja sundvalduse seadmine
 • maareformi läbiviimine
 • maamaks
 • aadressiandmed
      Ametikoht täitmata
Haldusjuht Rain Puks 5304 4048 rain.puks@kosevald.ee  
Toitlustusjuht Külli Raamat 557 9975 kylli@kose.ee  

Sotsiaalosakond

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Sotsiaalnõunik Merike Pihla 633 9327 merike.pihla@kosevald.ee Puhkus 27.12-30.12, asendab Merje Villems
Sotsiaaltöö vanemspetsialist (Merje) Merje Villems 633 9328,
5308 0355
merje.villems@kosevald.ee
Puhkus 12.12-16.12, asendab Merike Pihla
Lastekaitse vanemspetsialist (Tiina) Tiina Mander 633 9305,
5192 3220
tiina.mander@kosevald.ee  
Lastekaitse vanemspetsialist (Kristel) Kristel Kadapik 633 9305,
5918 4084
kristel.kadapik@kosevald.ee