Kose Vallavalitsus

Telefon: 633 9300
E-post: vald@kosevald.ee
Aadress: Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald, Harju maakond, 75101
Ardu teeninduspunkt: Kesk tee 6, Ardu alevik, Kose vald, Harju maakond, 75001

Registrikood: 75011547
Tehingupartneri kood: 139101

Arvelduskonto: EE872200001120132608

E-arved: 
kosevald@e-arvetekeskus.eu
E-arvete jaoks vajalikud registrikoodid

Ametiasutuse põhimäärus

 

 

 

 

Ametiasutuse töökorraldus

 Lahtioleku- ja tööajad: 
       

Kose vallamaja
Hariduse tn 1, Kose alevik, 75101

E, K, N   8.00 - 17.00
T    8.00 - 18.00
R            8.00 - 13.00

Ratastooliga ligipääs on tagatud.

Ardu teeninduspunkt
Kesk tee 6, Ardu alevik, 75001

 

Vaadake kindlaks määratud vastuvõtuaegu.

Ratastooliga ligipääs ei ole tagatud.

 Vallavanema ja ametniku vastuvõtule palume eelregistreerida telefoni või e-posti teel.

Eelregistreerimisel on mitmeid eeliseid:

 • Ei teki olukorda, kus kohale tulles ilmneb, et ametnik pole erinevatel põhjustel kättesaadav.
 • Tihti võib küsimus saada lahendatud juba telefoni teel või saab seda lahendada elektroonselt kohapeale tulemata.
 • Ametnik saab teha vajaliku eeltöö teie küsimuse lahendamiseks vältimaks olukorda, kus kohapeale tulles polegi võimalik kohe aidata.

Kindlaks määratud vastuvõtuajad:

Sotsiaalosakonna vastuvõtuajad

Kose vallamaja
Hariduse tn 1, Kose alevik, 75101

E                8.00 - 17.00
T                8.00 - 18.00
K                8.00 - 12.00
N, R           eelneval kokkuleppel

Ardu teeninduspunkt
Kesk tee 6, Ardu alevik, 75001

Kolmapäeviti 09.00 - 12.00 kuupäevadel:

14. juuni
19. juuli
16. august
13. september
18. oktoober
15. november
13. detsember

 

Vallavalitsuse kooseis

 Vallavalitsuse istungid toimuvad üldjuhul teisipäeviti
Vallavalitsuse liige Nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallavanem Demis Voss 633 9300 demis.voss@kosevald.ee Puhkus 
19.07-31.07.2023,
asendab Kadri Tiis
01.08-11.08.2023,
asendab Mirko Kiison 
09.10-13.10.2023,
asendab Kadri Tiis
27.12-29.12.2023 
Abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis 633 9307,
524 6394
kadri.tiis@kosevald.ee  
Abivallavanem majanduse ja halduse alal Mirko Kiison

633 9315,
5347 4604

mirko.kiison@kosevald.ee  
Finantsjuht Kaja Jõema 633 9310 kaja.joema@kosevald.ee  
Sotsiaalnõunik Merike Pihla 633 9327 merike.pihla@kosevald.ee  

Vallakantselei

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Vallasekretär Kätlin Iljin 633 9304 katlin.iljin@kosevald.ee Puhkus 19.06.-04.07.2023
Jurist   633 9302   Ametikoht täitmata
Jurist   633 9302   Ametikoht täitmata
Registripidaja Ivi Teras 633 9329 ivi.teras@kosevald.ee Puhkus 31.07.-01.09.2023, asendab Kärol Vaiksaar
Sekretär-asjaajaja Kärol Vaiksaar 633 9300 vald@kosevald.ee Puhkus 26.06.-21.07.2023, asendab Ivi Teras
Kommunikatsioonispetsialist        
Infotehnoloog Ott Kärner 633 9319 ott.karner@kosevald.ee  
Infotehnoloog Marek Astrik 633 9319,
525 2240
marek.astrik@kosevald.ee Puhkus 03.07.-29.07.2023, asendab Ott Kärner

Finantsosakond

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Finantsjuht Kaja Jõema 633 9310 kaja.joema@kosevald.ee  
Vanemraamatupidaja Anne Saadi 633 9311 anne.saadi@kosevald.ee  
Vanemraamatupidaja Terje Reitel 633 9312 terje.reitel@kosevald.ee  
Vanemraamatupidaja Reesi Lippmaa 633 9313 reesi.lippmaa@kosevald.ee  

Haridus- ja kultuuriosakond

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis 633 9307,
524 6394
kadri.tiis@kosevald.ee  
Kultuurinõunik Margit Eerik 633 9306,
5359 4233
margit.eerik@kosevald.ee  

Majandusosakond

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo

Abivallavanem majanduse ja halduse alal

 • reklaami paigaldamise load
 • kooli- ja ühistranspordi korraldamine
 • lumetõrje
 • tänavavalgustus
Mirko Kiison

633 9315,

5347 4604

mirko.kiison@kosevald.ee  

Arhitekt

 • üldplaneering ja KOV eriplaneering
 • detailplaneeringud
 • projekteerimistingimused
Madis Tõns

633 9325, 
5470 0707

madis.tons@kosevald.ee Puhkus 19.06.-22.06.2023, asendab Greta Mäesalu

Ehitusnõunik

 • ehituslubade, ehitusteatiste, kasutuslubade, kasutusteatiste menetlemine
 • objektide ülevaatus (kasutusloa menetlus)
Ille Viiron

633 9322,

511 2790

ille.viiron@kosevald.ee  

Ehitusnõunik

 • valla objektide ehitushangete lähteülesannete koostamine
 • ehitusdokumentatsiooni säilitamise korraldamine
 • objektide ülevaatus (kasutusloa menetlus)
Üllar Sein

633 9314,

5305 3716

ullar.sein@kosevald.ee  

Keskkonnanõunik

 • jäätmekäitlusega seotud toimingud, sh ajutiselt jäätmeveost vabastamise taotluste menetlemine
 • puurkaevu asukoha kooskõlastamine
 • maavara uuringulubade ja kaevandamislubade menetlemine
 • hajaasustuse programm
 • raieload
 • hulkuvad loomad
Taimar Lossmann

633 9321,

509 9994

taimar.lossmann@kosevald.ee Puhkus 22.05.-09.06.2023, asendab Üllar Sein

Maakorraldaja

 • katastriüksuste jagamine, liitmine, piiride muutmine
 • maade võõrandamine avalikes huvides, isikliku kasutusõiguse ja sundvalduse seadmine
 • maareformi läbiviimine
 • maamaks
 • aadressiandmed
Greta Mäesalu 633 9320,
5309 5306
greta.maesalu@kosevald.ee  
Haldusjuht Rain Puks 5304 4048 rain.puks@kosevald.ee  
Toitlustusjuht Külli Raamat 557 9975 kylli@kose.ee  

Sotsiaalosakond

Ametikoht Nimi Telefon E-post Lisainfo
Sotsiaalnõunik Merike Pihla 633 9327,
511 8774
merike.pihla@kosevald.ee  
Sotsiaaltöö vanemspetsialist  Merje Villems 633 9328,
5308 0355
merje.villems@kosevald.ee
Puhkus 10.07.-30.07.2023, asendab Merike Pihla
Sotsiaaltöö vanemspetsialist Jaanika Kender 510 9024 jaanika.kender@kosevald.ee  

Lastekaitse vanemspetsialist 

 • lastekaitse piirkond: Ahisilla, Kanavere, Karla, Kose alevik, Krei, Kuivajõe, Liiva, Nõmbra, Palvere, Ravila, Raveliku, Tade, Vardja, Vilama, Viskla, Võlle
Tiina Mander 633 9305,
5192 3220
tiina.mander@kosevald.ee
Puhkus 17.07.-31.07.2023, asendab Kristel Kadapik

Lastekaitse vanemspetsialist 

 • lastekaitse piirkond: Aela, Alansi, Ardu, Habaja, Harmi, Kadja, Kantküla, Kata, Kirivalla, Kiruvere, Kolu, Kose-Uuemõisa, Kukepala, Kõrvenurga, Kõue, Laane, Leistu, Lutsu, Lööra, Marguse, Nutu, Nõmmeri, Nõrava, Ojasoo, Oru, Pala, Paunaste, Paunküla, Puusepa, Rava, Riidamäe, Rõõsa, Sõmeru, Saarnakõrve, Sae, Saula, Silmsi, Sääsküla, Tammiku, Triigi, Tuhala, Uueveski, Vahetüki, Vanamõisa, Virla, Äksi
Kristel Kadapik 633 9305,
5918 4084
kristel.kadapik@kosevald.ee