Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Kose Vallavolikogu 23. veebruari 2023 otsusega nr 158 algatati Kose vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks ning planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Algatamisel teadaolev planeeringuala on kogu valla territoorium suurusega 532,85 km².
 
Tuulepargi ja selle toimimiseks vajaliku taristu kavandamiseks kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsuse saab omale laadida siit.