Aasta Ema ja Isa

 

Kose Valla Aasta Ema 2017 on Külliki Vilba

Külliki Vilbal on 5 last, 10 lapselast, 5 lapselapselast.

Lapsed: Reet 45 aastane; Priit 42 aastane; Siret 35 aastane; Kairit 33 aastane

Kadri 25 aastane, õpib Tartu Ülikoolis.

3 last elab Kose vallas, kaks Soomes. Kõigil lastel on omandatud eriala. Kõigile lastele, lastelastele ja lastelastelastele on ta toetav, suunav inimene - tõeline eeskuju.

Külliki on töötanud Kose Lasteaias alates 1973. aastast, kokku 44 aastat õpetajana. Hariduselt lasteaiaõpetaja. Algatusvõimeline, loov, kolleege kaasav, ettevõtlik, entusiastlik, huumorimeelne,, samas tagasihoidlik ja väga kohusetundlik, tasakaalukas õpetaja ja kolleeg.  Sõbralik ja loodust armastav inimene, naudib merd. Meeldib teha peenemat näputööd, kokata ja olla kodus tõeline perenaine.

Oma töös leiab oskuslikult võimalusi suhelda erinevate osapooltega. Järgib oma pedagoogilisi põhimõtteid, samas avatud kõigele uuele.

Aastate jooksul on ta lavastanud ja lavale toonud nii laste kui õpetajate teatriprojekte. Nendega on esinetud väljaspool Kose valda ja teatrifestivalidel (Karsumm). Osalenud ja juhtinud Kose valla  Põlvkondade pidusid (Laulu- ja tantsupidu). Külliki on osalenud lasteaia lastega erinevatel Harjumaa laulu- ja tantsupidudel.

Lasteaia üldürituste ideede algataja, korraldaja ja läbiviija. Kolleegina on abivalmis, ideede pakkuja, usaldusväärne, sõnapidav, innustav, alati naeratav. Oma kogemusi ja ideid on Külliki jaganud ka teistes lasteaedades Harjumaal ja Tallinnas.

Kose valla poolt on Küllikit tunnustatud erinevate tänukirjadega ja teenete eest meenetega.

On kaasa löönud naiskoori Krõõt tegemistes, laulmistes ja laulab praegu lasteaia naisansamblis.

Emana on Külliki üles kasvatanud viis tublit last ja selle kõrvalt mitu põlvkonda lasteaialapsi.  Kõiki väärtusi, mida ema hing ja süda kannavad, annab Külliki edasi neile, kes temaga kohtuvad.

 

 

Kose valla Aasta Isa 2017 on Rein Keskpaik
Peres kolm last: poeg Aivar Keskpaik (sünd 1965.a), tütar Ave Männik (sünd 1968.a.), tütar Sirje Innos (sünd 1977.a.), lapselapsi kaheksa

Rein Keskpaik on töötanud Kosejõe koolis õpetajana 39 a. ja 11 kuud (01.10.1964.a – 01.09.2004.a). Kaheksa aastat kehalise kasvatuse õpetajana, ülejäänud  aastad loodusõpetuse- ja maateaduse õpetajana. Samas olnud seitse aastat õppealajuhata ning kolm aastat direktor. Lisaks eelnimetatule andnud tunde (usuõpetuses ja loodusõpetuses) Kose-Uuemõisa Lastead- Algkoolis. Kirjutanud erialaseid artikleid, viinud läbi üle-eestilisi eripedagoogilisi koolitusi
Lõpetanud Tartu ülikooli defektoloogia ehk eripedagoogika eriala 1978.a., Usuteaduste Instituudi (usuõpetuse õpetaja kutse) 1995.a. Pensionil alates 2004.a 1.septembrist.
Pensionipõlves on ta koos abikaasa Liiga pühendunud kirikutööle. 20.aastat oli ta Kose koguduse jutlustaja. 2014.a oktoobris sooritas EELK Konsistooriumis bakalaureuse tasemel eksami ja teda ordineeriti 15.novembril koguduse diakoniks koos armulaua seadmise õigusega. Teda on 2012.a. autasustatud EELK teeneteristi III järguga.
Rein on läbi viinud pulmi, juubeliõhtuid, olnud jõuluvana, toimetanud üle tuhande matuse. Igal pool on olnud vaja ladusat sõnaseadmist."

Rein armastab väga oma perekonda- abikaasa Liid, lapsi, lapselapsi. Ta on väga hea vanaisa. Kui lapselapsed Alex (17.a) ja Laura Marleen (16.a) Kose-Uuemõisa Lasteaed- Algkooli läksid, siis valmistas vanaisa nende klassile igal aastal ühe õppevahendi, näiteks putukate kollektsiooni, näidiseid lindude pesadest, loomade sabadest, loomade väljaheidetest. Kord aastas korraldas ka koolis lindude päeva. Mitu aasta käis koolis jõuluvanaks. Kusjuures jõuluvanaks käib veel praegugi, kuigi oma lastelastest ei käi Kose valla lasteaias/koolis hetkel keegi.

Praegu on isa Rein väga tubli vanaisa oma tütre Sirje kolmeaastasele pojale, Ottole. Ottoga käiakse mitmeid kordi nädalas jalutuskäikudel, uuritakse loodust, mängitakse.

Rein on laste poolt hinnatud perekonna traditsioonide eestvedaja ja hoidjana. Tänu temale on perekond Keskpaikadel peremärk/logo, mis on kantud ka meie perekonna lipule juba 1998.a. Samuti on ta lasknud Eesti Postil valmistada spetsiaalsed postmargid (Keskpaikade pere logoga). Isa algatusel toimuvad igaastased Keskpaikade suguvõsa kokkutulekud perelipu heiskamisega.

 

Isa on ikka ja jälle öelnud:"Parim enne on möödas. Aga elame veel!. Tahan rõõmu tunda oma perest, lastest, lastelastest ja sugulastest."