Valimiste aeg ja koht ja toimingud

 

Kose valla valimiskomisjon tegi 16. oktoobril 2017 Kose valla valimiskomisjonile üle antud hääletussedelite, valijate nimekirjade ning jaoskonnakomisjonide hääletustulemuste protokollide alusel kindlaks Kose valla volikogu valimise hääletamistulemused ja valimistulemused.

Kose valla valimiskomisjon kinnitas Kose vallas ringkonna nr 1 hääletamistulemuste protokolli ning esialgse valimistulemuste protokolli.

Kui homsest kolme päeva jooksul ei teki Kose vallas hääletamise korraldamise ja valimistoimingute osas vaidlusi, koguneb Kose valla valimiskomisjon reedel, 20. oktoobril 2017 kell 9.00, et võtta vastu otsused valimistulemuste kohta - kinnitada volikogu liikmed, asendusliikmed ning registreerida lisamandaadid.

Kui valimistoimingute ja hääletamistulemuste kohta esitatakse hääletamistulemuste kinnitamisest 3 päeva jooksul kaebus, koguneb Kose valla valimiskomisjon valimistulemuste lõplikuks kinnitamiseks pärast kaebuste lahendamist.

 

Hääletamissedelite ülelugemist alustab valla valimiskomisjon valimispäevale järgneval päeval, esmaspäeval, 16. oktoobril kell 10.00 vallamajas Hariduse tn 1, Kose alevik.

 

Valimisjaoskondade numbrid:

Kose valimisjaoskond - 5887 7398
Kose-Uuemõisa valimisjaoskond - 5887 7422
Ravila valimisjaoskond - 5887 7426
Oru valimisjaoskond - 5887 7430
Ardu valimisjaoskond - 5887 7439
Habaja valimisjaoskond - 5887 7471

 

KOV volikogu valimised 2017 Kose valla kandidaatide nimekiri valimised.ee lehel

 
16. augustil algas kandidaatide ja valimisliitude registreerimiseks esitamine oktoobris toimuvateks kohaliku omavalitsuse volikogude valimisteks.

Kandidaate saab registreerimiseks esitada 21 päeva jooksul, seega kuni 5. septembri kella 18-ni. Valimisliitude registreerimiseks esitamine lõpeb viis päeva varem, 31. augustil. Valimisliite ja kandidaate registreerivad valla ja linna valimiskomisjonid.

Kandideerimisõigus on hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on 1. augusti seisuga omavalitsuses, kus ta soovib kandideerida.

Valimisliit peab sõlmima seltsingulepingu, mis reguleerib liikmete omavahelisi suhteid. Lepingu näidis on saadaval valimiste veebilehel www.valimised.ee.

Valijate nimekirjad koostab siseministeerium 15. septembriks. Pärast seda elukoha aadressi andmetes tehtud muudatusi arvesse ei võeta. Hääleõiguslik isik saab valida üksnes oma elukohajärgses valimisringkonnas üles seatud kandidaatide vahel.

Kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine algab 5. oktoobril, valimispäev on 15. oktoobril.

Kose valla valimiskomisjoni liikmed
Kätlin Iljin - esimees
Teele Nässi - aseesimees
Ruth Kuriks
Ave Nael
Merike Pihla
Signe Sirel
Ivi Teras
Asendusliikmed:
Angela Kilk
Andres Lutsar
Kose valla valimiskomisjoni asukoht on Kose vallamaja (Kose Vallavalitsuse hoone) aadressil Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald

Valimismkomisjoni kontaktid
Tel 6330 300, 6339 304
e-post: vald@kose.ee, katlin@kose.ee

 

Valimiskomisjoni tööajad
16. august – 7. september 2017 esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval kella 8.00-12.30 ja 13.30-17.00 neljapäeval ja reedel kella 8.00-12.30 ja 13.00-16.00, sealjuures 5. septembril 2017 kella 8.00-12.30 ja 13.30 -18.00 ja 7. septembril 2017 kella 8.00-12.30 ja 13.00-18.00.

08.09.2017, 11.-13.09.2017 kella 14.00–17.00

Eelhääletamise päevadel s.o 9. - 11. oktoober 2017 kell 12.00-20.00.
Valimispäeval, s.o 15. oktoober 2017 kell 9.00-20.00.
Häälte teistkordne ülelugemine s.o 16. oktoober 2017 kell 9.00- 13.00.

 

Valimiste infoleht

Valimistoimingud ja tähtajad