Volikogu koosseis

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
volikogu esimees ja hariduskomisjoni esimees Uno Silberg 5065533
volikogu aseesimees ja kultuurikomisjoni esimees Tiiu Jalg 5238329
eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Tiit Mae 56949009
maa- ja keskkonnakomisjoni aseesimees Alvar Kasera 5032821
maa- ja keskkonnakomisjoni esimees Ruttar Roht 56467831
eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimees Kalle Pormann 5093898
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ning revisjonikomisjoni esimees Janno Jõffert 56676766
Andres Õis
Margit Mikk 56564046
Mirko Kiison
kultuurikomisjoni aseesimees Sander Prits
hariduskomisjoni aseesimees Ain Allas
Aivar Pohlak 56244303
Eero Leedmaa 56483838
Ott Valdma
Siim Pohlak 56236022
Timo Nikitin
Annely Tisler
Astrid Ojasoon 53730345
jurist-volikogu sekretär Teele Nässi 6339 302
CSV

Kose Vallavolikogu e-post: volikogu@kose.ee

Kose Vallavolikogu töökord https://www.riigiteataja.ee/akt/410062014008
Kose Vallavolikogu esimehele ja aseesimehe, liikmete, komisjonide esimeeste ja komisjoni liikmete tasu https://www.riigiteataja.ee/akt/402032018009