Vesi ja kanalisatsioon

Kose valla 2017 - 2029 ÜVK arengukava koos joonistega leiab http://test.kose.ee/uvk/

 

Kose Vesi koduleht www.kosevesi.ee 

 

Kõue piirkonna vesi ja kanalisatsioon SA Kõue Varahaldus

 

Vee ja kanalisatsiooni kohta käivat reguleerib Kose vallas Veeseadus ning Kose Valla heakorraeeskiri.

Vastavalt Kose valla heakorraeeskirja §7 p 1 lg 5 on ehitise omanik kohustatud tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku ning omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist tõendavat dokumentatsiooni (arveid) vähemalt 2 jooksva aasta kohta.

Lisaks juhime Teie tähelepanu, et vastavalt Veeseaduse § 241 lg 3 on Kose alevik reoveekogumisala ning reoveekogumisalal on kohtpuhastite kasutamine ja heitvee pinnasesse immutamine keelatud.

Kose aleviku elanikel soovitame liituda ühisvee ja ühiskanalisatsiooniga ning vastavalt tingimuste saamiseks pöörduda Kose Vesi www.kosevesi.ee poole.

Kose Valla ametlikud fekaalivedu ning septikute tühjendust pakkuvad ettevõtjad:

1) Radix Transport OÜ transport@radix.ee 564 84864

2) Olavi Vestel FIE tel 5202785

3) FIE Herkki Roosenbaum tel 5114830