Vallavalitsuse liikmed

 

 

 

Merle Pussak - vallavanem, tel 6339 300, e-post: merle@kose.ee
Kadri Tiis - abivallavanem, e-post: kadri@kose.ee
Jaanus Saadve - abivallavanem, e-post: jaanus@kose.ee
Merike Pihla - sotsiaalnõunik, tel 6339 327 e-post: merike@kose.ee
Ellen Pärm - finantsjuht, tel 6339 310, e-post: ellen@kose.ee
 

 

 

Vallavalitsuse istungid toimuvad iga kuu esimesel ja kolmandal teisipäeval algusega kell 9.00