Valimistel osalev erakond võib hiljemalt 22.01.2019 esitada valla- või linnasekretärile ühe jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi iga valimisjaoskonna kohta. Jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi nõusoleku näidist võib kasutada komisjoni liikmekandidaatide andmete ja nõusoleku kogumisel.

Valla- või linnavolikogu nimetab oma otsusega jaoskonnakomisjoni esimehe ja vähemalt 4 liiget ja vähemalt 2 asendusliiget hiljemalt 11.02.2019.