Valimisagitatsioon ja küsitlused

Kandidaatide registreerimise viimasest päevast kuni valimispäeva lõpuni kestab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul on poliitiline välireklaam keelatud. Keelatud poliitilise välireklaami juhtumitega tegeleb politsei (tel 112). Riigi valimisteenistus ei anna hinnanguid ega nõuandeid, kas tegemist on keelatud või lubatud poliitilise välireklaamiga. Täpsemat informatsiooni, mida politsei käsitleb välireklaamina, leiab Politsei- ja Piirivalveameti veebilehelt.

Valimisjaoskonnas on igasugune agitatsioon keelatud, sealhulgas ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi. Keeld ei laiene automaatselt kogu hoonele, milles asub hääletamisruum. Valimispäeval on aktiivne valimisagitatsioon kõikjal keelatud, sealhulgas televisioonis ja raadios.

Avaliku arvamuse küsitluste korraldamine valimiste perioodil ja valimispäeval ei ole keelatud.