Töökuulutus - Kose Päevakeskuse juhataja

Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Kose Päevakeskuse juhataja ametikohale Nõutud haridus : sotsiaaltööalane kõrgharidus (võib olla...

Jäätmepunkti lahtiolek talvisel perioodil

hetkel avatud ---- uus lahtioleku aeg Teispäev: 08:00-12:00 ---- 09:00-12:00 Neljapäev: 15:00-19:00 ---- 15:00-18:00 Laupäev: 12:00-18:00 ---- 12:00-16:00 

Balti Mööbel OÜ töökuulutus

Oleme alustamas Kosel Põllu 5 pehmemööbli eritellimusel valmistamist, renoveerimist ja katteriiete vahetamist. Seoses sellega otsime lisatööjõudu pehmemööbli valmistaja erialale. Pehmemööbli...

Töökuulutus - lasteaiaõpetaja

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool  kuulutab välja konkursi   LASTEAIAÕPETAJA  ametikoha täitmiseks. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada...

Parima naabri konkurss ootab taas kandidaate

MTÜ Eesti Naabrivalve kutsub ka sel aastal kõiki Eesti elanikke esitama kandidaate parima naabri konkursile, mille abil tunnustatakse hoolivaid ja abivalmis naabreid. Projekti eestvedaja, MTÜ...

Töökuulutus - eripedagoog-logopeed

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool  kuulutab välja konkursi ERIPEDAGOOG-LOGOPEEDI ametikohale. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust (erialane magistrikraad või sellele...

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra alusel on võimalus 7-19-aastastele noortele taotleda huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks toetust. Toetuse eesmärk on tagada suuremale hulgale...

Töökuulutus - logopeed ja tasandusrühma õpetaja

Kose Lasteaed PäevaLill kuulutab välja konkursi tasandusrühma õpetaja ametikohale 1,0 koormusega. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega, suhtlemis- ja...

Töökuulutus - majahoidja

KOSEJÕE KOOL pakub tööd alates 01. novembrist 2019.a MAJAHOIDJALE. Vajalikud oskused: raideri ja väiketraktori, mootorsae, trimmeri ning lehepuhuri käsitsemisoskused. ...

Huvihariduse ja huvitegevuse avalik projektikonkurss

Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi 2019/2020 õppeaasta huvihariduse ja huvitegevuse täiendava riigipoolse toetuse jagamiseks Kose vallas tegutsevatele huviharidust ja huvitegevust...

Kosel algasid tervisekeskuse renoveerimistööd

Oktoobrist algasid Kosel pikalt oodatud tervisekeskuse renoveerimistööd. Leping AS-iga Paide MEK on sõlmitud, tähtaeg on 30. september 2020. Tervisekeskusesse on tänapäevastesse ruumidesse...

Kõue Perearstikeskuse patsientide rahulolu uuring

Patsientide paremaks teenindamiseks korraldab Kõue Perearstikeskus patsientide rahulolu uuringu. Palume dr A.Ermel nimistu patsientidel täita küsimustik  www.kouepak.ee

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamisest Kose vallas

Kose Vallavalitsus annab teada, et huvihariduse ja huvitegevuse toetused ja toetuste tingimused on muutmisel. Huvihariduse ja huvitegevuse korra ümber korraldamine on tingitud soovist muuta...

Uued torustikud Orus, Palveres, Vardjas, Ravilas ja Kosel valmis

OÜle Kose Vesi oli käesoleva aasta suvi töine. Kaugkütte torustikke renoveeriti Kosel ja veevärgi torustikke Orus, Palveres, Vardjas, Ravilas ja Kosel. Kaugküttetorustike...

Ohvriabi

Hea Kose valla elanik! Alates 3. oktoobrist on Kose vallas olemas ohvriabitöötaja, kes pakub esmast abi ja nõu ohvriks langemise korral või kui soovite teatada kellegi teise abivajadusest....

Rahulolu-uuring

Seoses Kose vallavolikogu poolt algatatud Kose valla arengukava 2040 ning koolivõrgu arengukava 2040 koostamisega, viidi ajavahemikul 10. juunist kuni 28. juunini 2019 vallavalitsuse...

ESITA HARJUMAA AASTA TEGIJAD

Vali  https://www.heak.ee/harjumaa-aasta-tegija/  lehe paremal pool kategooria, kuhu soovid kandidaadi esitada. 

Töökuulutus - remonditööline

KOSEJÕE KOOL pakub tööd 0,5 ametikohaga REMONDITÖÖLISELE   Töökohustused: koolhoonete küttesüsteemi, veevärgi, kanalisatsiooni hooldus- ja avariiremont; soojasõlmede hooldus; uste,...

Töökuulutused - eripedagoog ja logopeed

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele: 1) eripedagoog/HEV koordineerija, 1,0 ametikoht, tähtajatu tööleping; 2) logopeed, 1,0 ametikoht,...

ALATES 23.09.2019 MUUTUB LIINI K7 SÕIDUPLAAN

Buss väljub algpeatusest varem: K7 liinil muutub väljumisaeg 07:00 -> 06:55 06:55 ja 14:40 reisidele on lisatud Kose algkooli peatus. Sõiduplaan on nähtav alates...