Vallavalitsuse istung on 4. aprillil

2. aprillil 2023

Kose vallavalitsus peab istungit 4. aprillil algusega kell 9, arutluses on 15 päevakorrapunkti.

1. Ehitusloa andmine laohoone püstitamiseks Oru külas Pähklimäe tee 2 katastriüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

2. Ehitusloa andmine päikeseelektrijaama rajamiseks Krei külas Uudmäe maaüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

3. Ehitusloa andmine päikeseelektrijaama rajamiseks Kolu külas Tuisumäe maaüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

4. Ehitusloa andmine päikeseelektrijaama rajamiseks Kuivajõe külas Sildemäe maaüksusele

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

5. Kasutusloa andmine Kose vallas Krei külas Männi tee 1 katastriüksusele püstitatud üksikelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

6. Kasutusloa andmine Kose vallas Krei külas Männi tee 7 katastriüksusele püstitatud üksikelamule

Ettekandja: ehitusnõunik Ille Viiron

7. Jäätmemahuti tühjendussageduse muutmine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

8. Jäätmemahuti tühjendussageduse muutmine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

9. Ühise jäätmemahuti kasutamine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

10. Ühise jäätmemahuti kasutamine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

11. Ühise jäätmemahuti kasutamine

Ettekandja: keskkonnanõunik Taimar Lossmann

12. Raha eraldamine eelarvest

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

13. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool laste arvu suurendamine rühmades

Ettekandja: abivallavanem hariduse ja kultuuri alal Kadri Tiis

14. Sotsiaalkorteri eraldamine

Ettekandja: sotsiaalnõunik Merike Pihla

15. Volitatud isikute kinnitamine

Ettekandja: finantsjuht Kaja Jõema