Vallavalitsus võtab tööle kommunikatsioonispetsialisti

Foto: Pixabay


26. aprillil 2023

Kose vallavalitsus võtab konkursi korras tööle kommunikatsioonispetsialisti, kelle tööülesanneteks on:

  • otsida Kose vallast huvitavat sisu ja vormida see sõnumiteks.
  • sotsiaalmeediasse haarava sisu loomine.
  • kommunikatsiaaniplaani koostamine ja elluviimine.
  • vallalehe regulaarse väljaandmise korraldamine.
  • pressiteadete kirjutamine ja levitamine ning vallavalitsuse esindamine meedias.
  • vallavalitsuse korraldatavate sündmuste ja projektide korraldamisel osalemine ja nende jäädvustamine ning kommunikeerimine.
  • valdkondliku valla arengukava väljatöötamine ja selle elluviimine.
  • vallavalitsuse juhtidele ettekannete, kõnede ja artiklite koostamisel abi osutamine
  • valla esindusmeenete planeerimine.
  • teenistusülesandeid puudutavatele kirjadele, avaldustele, teabenõuetele ja järelepärimistele vastamine ja algatuskirjade koostamine.
  • hallatavate asutuste juhtide nõustamine kommunikatsiooni alal.
     

Ootame:

  • Sul on kõrgharidus kommunikatsiooni, suhtekorralduse, ajakirjanduse või avaliku halduse erialal, vähemalt aastane erialane töökogemus.
  • Sa oskad väga hästi kirjutada: oled loov, oskad panna keerulised asjad kirja selgelt ja oled keeleliselt korrektne.
  • Sul on suurepärane suhtlemisoskus, sest ühise keele leidmine erinevate inimestega on selles töös väga oluline.
  • Sa mõtled loovalt ja omad teadmisi sotsiaalmeedia toimimisest ja turundusest.
  • Oskad käsitleda ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid.
  • Keelteoskus: eesti keel C1 tasemel, inglise keel B2 tasemel ametialase sõnavara valdamisega.
  • B-kategooria juhtimisõigus

Pakume:

  • Huvitavat ja vastutusrikast tööd
  • Kaasaegset töökeskkonda ja toetavat meeskonda
  • 35 kalendripäeva põhipuhkust
  • Täiendkoolitusi

Esita motivatsioonikiri, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist e-posti aadressil: vald@kosevald.ee märgusõnaga „Kommunikatsioonispetsialist", kandideerida on aega 14. maini.

Küsimuste tekkimisel võta julgelt ühendust vallasekretär Kätlin Iljin`iga tel 6339 304 või e-post: katlin.iljin@kosevald.ee

Ametijuhend