Eskiislahenduse tutvustus riigitee 14 lõikude rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste andmise menetluse riigitee 14 Kose‒Purila km 4,284-11,713, km 11,713-24,560 ja km 30,054-31,382 asuvate lõikude rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks. Tee ehitustööd on teehoiukava kohaselt plaanis 2026. aastal. Projekti eesmärk on riigitee nr 14 Kose‒Purila rekonstrueerimine, et tõsta liiklusohutuse taset ja sõidumugavust ning parendada katendi kandevõimet.

Transpordiameti tellimusel on Landverk OÜ poolt koostamisel töö „Riigitee 14 Kose - Purila km 4,284-11,713, km 11,713-24,560 ja km 30,054-31,382 lõikude põhiprojekti koostamine" ning töö „Riigitee 14 Kose - Purila km 7,44-10,86 Ojasoo - Habaja lõigu jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamine".

Eskiislahendus on kuni 30.11.2023 leitav: https://pilv.mkm.ee/s/ZOANrN7opRKhFH9 .

Transpordiamet korraldab eskiislahenduse tutvustamise:

18. septembril 2023. a kell 19.00 Kose vallas Habaja Külakeskuses. Kose mnt 19, Habaja alevik, Kose vald, Harju maakond, 75002

20. septembril 2023. a kell 18.00 Rapla vallas Kuimetsa Rahvamajas. Pargi tee 1, Kuimetsa küla, Rapla vald, Rapla maakond, 79302