Kose Päevakeskus otsib oma meeskonda hoolduskoordinaatorit

Kose Päevakeskus võtab täiskohaga tööle hoolduskoordinaatori. 

Hoolduskoordinaatori tööülesanneteks on:

 • inimese abivajaduse põhjalik hindamine;
 • koduhooldusteenust vajavale kliendile hooldusplaani koostamine;
 • kliendi nõustamine talle vajalike sotsiaalteenuste, -toetuste ning tervishoiuteenuste saamiseks, vajadusel abistamine nende taotlemisel;
 • omastehooldajate nõustamine;
 • toimetulekuraskustes tööealiste inimeste nõustamine
 • omastehooldajate tugigruppide loomine ja koordineerimine;
 • koduhooldusteenuse osutamise korraldamine;
 • koduhooldustöötajate töö juhendamine ja koordineerimine;
 • tugiisikute töö korraldamine.

Heal kandidaadil on:

 •  sotsiaaltööalane haridus (võib olla omandamisel)
 •  hea pingetaluvus
 •  ausus ja korrektsus
 •  oskus ja soov suhelda eaka ja erivajadusega inimesega
 •  B-kategooria lubade olemasolu
 •  täpsus ja usaldusväärsus
 • meeskonnatöö oskused

Kasuks tuleb:

 •  eelnev töökogemus sotsiaalvaldkonnas

Omalt poolt pakume

 •  meeldivat kollektiivi
 •  28 päeva puhkust
 •  enese arendamise võimalusi

Lisainfo

Hoolduskoordinaatori töökoht on Kose päevakeskuses, arvestuslik tööaeg on 40 tundi nädalas.

Kandideerimiseks saada avaldus ja CV aadressil claire@kose.ee

Lisainfo telefonil 6756 202, 5308 4423