"Uut hoogu" toetab Anija, Kose ja Raasiku noorteorganisatsioone ja -algatusi

22. märtsil 2023

Minivooru „Uut Hoogu" eesmärk on vihmavarjuprojektide kaudu toetada Anija, Raasiku ja Kose valla kolmanda sektori organisatsioonide ja noorte algatuste sisemist arengut, parandada koostööd ja kommunikatsiooni, tagada traditsioonide jätkumine, võimestada kogukondi ja julgustada noori ise sündmusi korraldama.

Vihmavarjuprojekt on lihtsustatud võimalus viia ellu  Ida-Harju koostöökoja toetatud tegevusi: IHKK kui „vihmavari" vastutab tegevuste abikõlblikkuse, rahastuse ning aruandluse eest PRIA-le. Taotleja roll on projekti tegevused kokkulepitud tingimustel ellu viia.

Meetme sihtrühm on Anija, Kose ja Raasiku vallas enam kui 6 kuud tegutsenud mittetulundusühing või sihtasutus ning noorteorganisatsioon või -algatus (12-26 aastased piirkonnas elavad ja/või õppivad noored).

Toetuse suurus on 300 – 2000 eurot, toetuse määr on mittetulundusühingute ja sihtasutuste puhul kuni 85 ja noortealgatuste puhul kuni 100 protsenti.

Projektide esitamise tähtajad on 10. aprill 2023, 10. mai 2023 ja 10. juuni 2023. Juhu,l kui toetuseelarve (44 061 eurot) ei saa selleks ajaks täis, jätkab Ida-Harju koostöökoda taotlusvoorudega 10. septembrist.

Taotlusvooru statuut, täpsemad tingimused ja taotlusvorm on leitavad www.idaharju.ee/uut-hoogu/

NB! 28. märtsil kell 17 on Viskla külakeskuses infotund, kus räägime taotlusvoorust lähemalt.

Lisainfo: Sille Noor, sille@idaharju.ee, +372 56 945 872. Oma osalemisest palun teada anda hiljemalt 27. märtsil.

Palun registreeru infotunnile siia vajutades