Raamatukogude ülevaade

Taaskord on aeg tagasi vaadata tehtule. Raamatukogud tegutsesid ka eelmisel aastal vaatamata Covid-19 levikust tulenevatele piirangutele. Püüdsime oma kasutajatele pakkuda eeskujulikku teenindust, leidsime uusi võimalusi ja vahendeid, et soovitud raamatud jõuaksid lugejateni- laenutasime kontaktivabalt, viisime soovijatele raamatuid kodudesse, võtsime Kosel rendile raamatukapi.

Kahjuks oleme sunnitud edasi lükkama kirjandusüritused, mida meie lugejad väga ootavad.

Oleme tänulikud kõikidele kasutajatele, kes vastasid raamatukogude poolt korraldatud küsitlusele. Teie ettepanekud aitavad meid edaspidi oma tegevusi paremini ja kasutajasõbralikumalt korraldada.

Kose vallas tegutseb 5 raamatukogu. Keskne raamatukogu asub Kosel, aadressil Hariduse2, haruraamatukogud Kose-Uuemõisas, Ardus, Habajal, Orus.

Kõikide raamatukogude juures asuvad avalikud internetipunktid.

Raamatukogud pakuvad lisateenustena koopiate tegemise, skänneerimise ja printimise võimalust. Lisateenused on tasulised. Hinnakirja on kehtestanud Kose Vallavalitsus.

2020 aastal

  • kasutas Kose valla raamatukogusid 2587 inimest, neist 987 olid lapsed vanuses kuni 17 aastat.

  • laenutati 77 130 trükist, neist lastele 15 628

  • koduteenust osutati 165 korral

  • raamatukogusid külastati 53 397 korral, neist laste külastusi oli 15 153.

  • korraldati 260 üritust, neist 214 raamatunäitust, -väljapanekut. Esmakordselt korraldati 8 virtuaalnäitust.

  • osteti 4293 nimetust raamatuid, aasta lõpus oli raamatukogudes 102 950 raamatut.

  • töötas valla raamatukogudes 10 erialase kõrgharidusega raamatukoguhoidjat

 

Oleme endiselt avatud ja ootame teid raamatukogusid külastama. Olge terved! Kanname maske ja kohtume raamatukogudes!

 

Sirje Bärg

Kose raamatukogu direktor