Projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise voor

Kose Vallavalitsus kuulutab välja projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise vooru tähtajaga 15. jaanuar 2020.

Kose Vallavalitsuse korraldusega kinnitati projektitoetuste hindamise punktilävendiks 39 punkti (max punktide arv 65 punkti), projektitoetusteks ja tegevustoetusteks jagatav summa 36 000 eurot.

Taotlused palun esitada e-postile vald@kose.ee või tuua Kose Vallavalitsusse aadressil Hariduse 1, Kose alevik. Väljaspool tähtaega esitatud projektid jäävad rahastamata.


Volikogu määrus 22.11.2018 nr 44 „Kose valla mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise tingimused ja kord" koos lisadega on leitav Kose valla kodulehelt: https://www.kosevald.ee/oa-kultuur-ja-sport

Info tel. 53594233, margit@kose.ee

 

Vastavalt Kose Vallavolikogu määrusele „Kose valla küladele ja alevikele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord" on külaseltside rahataotluste esitamise tähtaeg 1. märts 2020.
Määrus koos taotlusvormiga on leitav: https://www.kosevald.ee/oa-kultuur-ja-sport