Huvihariduse ja huvitegevuse toetus paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele 2021/2022 õppeaastaks

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra alusel on võimalus 7-19-aastastele noortele taotleda huvihariduses või huvitegevuses osalemiseks toetust. Tegemist on riigipoolse täiendava lisatoetusega huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks.

Taotluste esitamine õppeaastaks 2021/2022 on avatud toetuste ja avalduste esitamise keskkonnas SPOKU https://piksel.ee/spoku/kose

Keskkonda sisenemine ID-kaardi, SMART-ID või MOBIIL-ID-ga

 

Tingimused toetuse taotlemiseks

Noore ja vähemalt ühe tema vanema või seadusliku esindaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Kose vallas. Lisaks antud tingimusele peab olema täidetud veel vähemalt üks järgnevatest tingimustest:

1) peres on vähemalt kolm alla 20-aastast last;

2) peres on erivajadusega laps;

3) üksikvanemaga pere, kellel puudub teise vanema toetus;

4) pere, kelle üks lapsevanem on pikaajaline Eesti Töötukassas arvel olev tööotsija või töötu või tema tervislik seisund ei võimalda töötamist;

5) pere, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on alla 350 euro kuus toetuse taotlusele eelneva 6 kuu jooksul;

6) või muud toimetulekuraskustes pered.

Toetuse maksmise piirmäärad

*Ühele noorele kompenseeritakse kuni 75% tasumisele kuuluvatest huvihariduse ja huvitegevuse kuludest, kuid mitte rohkem kui 360 eurot aastas.

*Transpordikulu hüvitatakse ühistranspordipiletite alusel või sellise võimaluse puudumisel arvestuse alusel 0,2 eurot/km kodu - huviring/huvikool - kodu, kuid mitte rohkem kui 40 eurot taotleja kohta kuus. Transpordikulude toetus on huviringis ning huvikoolis osalemiseks, millega toetatakse noore osavõttu juhul kui puudub tasuta ühistranspordi võimalus huviringi või huvikooli ja kodu vahel liiklemiseks.

*Huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevatel võistlustel, konkurssidel ja laagrites osalemise kulu hüvitatakse taotlejale ööpäevase laagri eest kuni 10 eurot päev, kuid mitte rohkem kui 7 päeva noore kohta aastas.

*Erivajadustega noortele huvi- ja sporditegevuse toetuse maksmist käsitletakse juhtumipõhiselt.

KUIDAS TAOTLEDA

  1. Toetuse taotlus esitatakse korra perioodi (õppeaasta) jooksul elektroonilises iseteeninduskeskkonnas SPOKU.
  2. Keskkonda sisenemine ID-kaardi, SMART-ID või MOBIIL-ID-ga lingilt https://piksel.ee/spoku/kose
  3. Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega toetuse lapse kohta ning edastab korralduse lapsevanemale.
  4. Pärast taotluse kinnitamist avaneb elektroonilises keskkonnas võimalus hakata taotluse juurde lisama nn aruandeid, et esitada igakuiseid kuludokumente (maksekorraldus või pangakonto väljavõte, transpordi puhul piletid või kilometraaž kuu kohta).
  5. Edaspidi kinnitab abivallavanem toetuse väljamaksed lapsevanema poolt esitatud maksmist tõendavate dokumentide alusel ning vallavalitsuse finantsosakond korraldab toetuste väljamakse kuu lõpus.
  6. Lapsevanem esitab igakuiselt maksekorralduse või pangakonto väljavõtte arve tasumise või muud kuludokumendid järgneva kuu 20. kuupäevaks.

NB! Käesolevas elektroonilises taotluses küsitakse ainult lapse huviringide ja -tegevuste kohta ülevaate saamiseks. Konkreetseid kuludokumente (maksekorraldus või pangakonto väljavõte või piletid jne.) saab hakata taotluse juurde esitama nn. aruannetes alles pärast taotluse kinnitamist. Selles mõttes pole tarvidust muretseda, et taotlust esitades pole veel küsitud transpordi ega laagrite kohta - kõik erinevad kulud saab esitada hiljem igakuiste aruannetena. Aruannete ehk kuludokumentide lisamise juhendi link pannakse käesolevale lehele esimesel võimalusel, kuid hiljemalt enne taotluste kinnitamist vallavalitsuse poolt!

 

Võtke julgelt ühendust:

Kadri Tiis

Abivallavanem hariduse ja kultuuri alal

Kose Vallavalitsus

6339307

Kadri.tiis@kosevald.ee