Üritused Ardu koolis

1. Kose Kultuurikeskuse näiteringi etendus "Mulluta Mari ja Uiu küla" Ardu Koolis 28. aprill 2017 kell 20.00. 2. Ardu ja Paunküla kooli kokkutulek  6. mai 2017. 3. Ardu...

Kose Spordimaja - basseinihooaja lõppemine

Kose Spordimaja basseinihooaja viimane ujumise päev on 30.04.2017, mil bassein suletakse kell 20:00.

Laupäeval toimub esimene üle-eestiline avatud kalasadamate päev

Laupäeval, 29. aprillil toimub esimene üle-eestiline avatud kalasadamate päev. Üksteist sadamat kutsuvad endale külla, et tutvustada kalandust ja kalasadamate igapäevaelu. "Avatud...

Soovin, et sa mind kuulad - mul on HÄÄL / Выслушай меня - у меня есть ГОЛОС

Algas üle-eestiline kampaania " Soovin, et sa mind kuulad - mul on HÄÄL", mis julgustab lapsi oma arvamust väljendama ning rääkima oma mõtetest ja muredest lapsevanematele, lähedastele,...

Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontorisse

Harjumaal algas valdade ja linnade ülene koostöö, et elanikud ja ettevõtted saaksid endale koju ja kontorisse kaasaegse lairibaühenduse. Kõikidele soovijatele ehitatakse majja valguskaabel, mis...

23.04 JÜRIÖÖJOOKS PALVERES

23. APRILLIL PALVERES 19.30.  

20.04 volikogu

Päevakord: 1. Politsei- ja Piirivalveameti info - Harjumaa õiguskorra ülevaade (ettekande teeb piirkonnapolitseinik Rain Puks) 2. Informatsioon 2017. aasta I kvartali eelarve täitmise kohta...

TÕN raames tunnustatakse aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta koolitussõbralikku organisatsiooni, aasta õpitegu ja aasta raamatukogu

Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustatakse aasta õppijat, aasta koolitajat, aasta koolitussõbralikku organisatsiooni, aasta õpitegu ja aasta raamatukogu. Sellel aastal saab...

Töökuulutused - noorsootöötaja

Habaja  Külakeskuse noorteuppa 0,75  ametikohaga Tööle asumine lähimal võimalusel.  Töö sisu: * Noortetoa  igapäevatöö juhtimine ja  noori arendavate tegevuste...

Ida-Harju konstaablijaoskonna vastuvõtuaegade muutus

Alates 10.04.2017 tuleb Ida-Harju piirkonnapolitseinikega kohtumiseks aeg kokku leppida. Ida-Harju konstaablijaoskonna vastuvõtuaegade kaotamisega antakse inimestele võimalus probleemi...

Töökuulutus - lasteaiaõpetaja

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi LASTEAIAÕPETAJA ametikoha täitmiseks. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega,...

Teeme Ära talgupäev 6. mail 2017

Teeme Ära talgud Kose vallas ...

Harjumaal alustati kogu maakonda hõlmava lairibaühenduse projektiga DigiMaa

DigiMaa eesmärk on tagada kõigile Harjumaa kodudele, ettevõttetele ja asutustele võimalus liituda valguskaabliga, mis võimaldab ülikiiret internetiühendust, televisiooni- ja telefoniteenuseid ning...

Töökuulutus - Oru Põhikooli õpetajad

Oru Põhikool võtab alates 2017/2018. õppeaastast konkursi korras tööle 1) õppealajuhataja, koormusega 0,5; 2) matemaatikaõpetaja, osalise koormusega; 3) ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja,...

22.04 ja 29.04 laskevõistlused

22. ja 29. aprill toimuvad Kose-Risti laskepaigas laskevõistlused kella 10.00 - 17.00-ni.

Hange - vallateede hooldetööd

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihtmenetlusega riigihanke " Vallateede hooldetööd ". Hange avaldati Riigihangete registris 05.04.2017 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on Riigihangete...

Avalik kirjalik enampakkumine riigivara kasutamiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas  asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise  tähtaeg on 18.04.2017. Täpsemat...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Ravila mnt 29 uuendatud

Ravila mnt 29 eelnõu Kose Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest Kose alevik Ravila mnt 29 kinnistul erihooldekodu hoonekompleksi  püstitamiseks. ...

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt

31. märtsist 2017 algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna valla- või linnavalitsusse...

Lusikas

Tallinna TV saatest Roheline vabariik väike klipp Tuhalas korraldatud konkursist, mille näitus on RMK peahoone aatriumis. Vt FB lehelt ...