25.02 Kose valla mv lauatennises

25.02 Kose Spordimajas mandaat kell 9.30 - 9.50 võistluste algus kell 10.00 OSALEJAD             Kose valla elanikud,valla...

8.03 KUTSUME SIND TÄIENDAMA OMA DIGITAALSET KIRJAOSKUST

Koolitused toimuvad 8. ja 15. märtsil Kosel Selleks, et Sa oskaksid oma kogukonna liikmeid paremini juhendada, nõustada ja abistada, kutsub Kose Raamatukogu Sind koostöös Eesti...

Töökuulutus - lasteaiaõpetaja

Kose Lasteaed PäevaLill kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale 1,0 koormusega. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega, suhtlemis- ja väga...

Sotsiaaltöötajate vastuvõtt Ardu teeninduspunktis

Sotsiaaltöötajate vastuvõtt Ardu teeninduspunktis: Neljapäev, 15. veebruar 09.00 – 12.00

Näitus - Tehtud sooja südamega

23.01 - 12.02 Kose Kunsti ja Käsitöö Seltsi näitus Eesti Käsitöö Maja Rahvakunstigaleriis Pikk 22.

Aaspõllu kinnistu DP avalik väljapanek

Kose Vallavalitsuse 09.01.2018 korraldusega nr 7 on vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule Kolu külas, Aaspõllu kinnistu detailplaneering . Planeeringuala pindala ca 12 ha...

Töökuulutused - muusika- ja liikumisõpetaja ja lasteaiaõpetaja

Kose Lasteaed PäevaLill kuulutab välja konkursi muusika- ja liikumisõpetaja ametikohale 0,75 koormusega Ravila majas. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada...

Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 01.01.2018

Vastavalt Riigikogus vastu võetud seadusemuudatustele lõpetavad kõik maavalitsused alates 1. jaanuarist 2018 tegevuse ja nende senised ülesanded antakse üle teistele selleks määratud...

Teede talihoolde teostajate kontaktid

ANNELI VIILUP  Ojasoo, Harmi; Habaja, Kirivalla, Alansi, Lutsu, Äksi; Karmo 53267250   ANNELI VIILUP  Ojasoo, Marguse, Riidamäe, Kõue, Triigi, Nutu, Kadja, Aela,...

Sotsiaaltöötajate vastuvõtud Ardu teeninduspunktis

2017. aastal toimuvad sotsiaaltöötajate vastuvõtud Ardu teeninduspunktis järgmistel kuupäevadel:  Kolmapäev, 20. september 09.00 – 12.00 Neljapäev, 19. oktoober 09.00 – 12.00 ...

Fotokonkurss KOSE MAASTIKUD

Kose valla fotokonkurss KOSE MAASTIKUD tingimused Seoses käimasoleva Eesti Vabariik 100 juubeliaastaga korraldab Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber koostöös Kose vallavalitsusega 15. augustist...

RAAMATUKOGU PAKUB KODUTEENINDUST

KOSE RAAMATUKOGU pakub võimalust tellida raamatuid ja teisi teavikuid koju nendele inimestele, kel puudub võimalus tervisliku seisundi tõttu ise raamatukogu külastada. Koduteenindust saavad...

Avalike jäätmekonteinerite kasutamine - mida eraldi koguda ja kuhu mida panna?

Segapakend – saab viia segapakendijäätmete konteinerisse, eraldi kohad valla territooriumil.  Kogumispunktides on eraldi  konteiner segapakendi ja vanapaberi (paberi ja papi) jaoks,...

Pühendusega pink

Hea eeskuju on Haapsalu, selliste  pinkidega on muudetud Haapsalu linna ilmet. Kaunid valged pingid jutustavad lugusid inimestest ja sündmustest. Püüame muuta ka Kose valla ilmet ja...