Ardus 18. juulil kell 8-11:30 veekatkestus

Ardus leiab 18. juulil kell 8-11:30 aset veekatkestus seoses plaanilise elektrikatkestusega alajaamas.

GRK Infra AS teade

Seoses arheoloogilise leiuga jääb pikemaks perioodiks suletuks Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteelt ligipääs Saarnakõrve ja Saueaugu külla (Mustla-Nõmme-Saarnakõrve-Saueaugu tee ristumine uue...

Kose valla noorsootöö arengukava 2019-2030

Kose valla noorsootöö arengukava 2019-2030 Ootame arvamusi ja ettepanekuid hiljemalt 01.08.2018. Kontakt:aleksandr@kose.ee  

Avatud Talude Päev 2018

22. juulil 2018 kell 10-17 toimub neljandat korda üle-eestiline avatud talude päev. Sind ootavad külla paljud talupidamised ja põllumajandustootjad.   Sind ootavad nii...

Noorsootöö arengukava projekt ettepanekute tegemiseks

Ootame arvamusi ja ettepanekuid hiljemalt 01.08.2018.a. aadressile aleksandr@kose.ee

Volikogu 12.07 kell 15.00

Kose Vallavolikogu istung toimub 12.07.2018 algusega 15.00 Kose Kultuurikeskuse väikeses saalis.   Päevakord: 1. Suulise enampakkumise tulemuse kinnitamine (ettekande teeb vallavanem...

Ardu TP vastuvõtuajad

Raamatupidaja vastuvõtud reedeti 8.30 - 12.30 juulis 13.07, augustis 10.08 ja 24.08, septembris 14.09 ja 28.09, oktoobris 12.10 ja 26.10, novembris 09.11 ja 23.11, detsembris 14.12 ja...

MIKS IKKAGI TASULINE BUSSISÕIT?

Nüüd oleks Eesti nagu jälle kaheks löödud: peaaegu poolele Eestile on ühistransport tasuta, teisele poolele soodustustega. Ja rahul pole kumbki pool: seal, kus transport tasuta, ei liigu see...

Soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse keskmise

Eesti Õigusbüroo pakub koostöös justiitsministeeriumiga tasuta ning soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse...

Eestis toimub leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuring

Ene-Margit Tiit, Statistikaamet rahvastikustatistika ekspert Statistikaamet saatis kevadel enam kui 10 000 Eesti inimesele teate, et nad on sattunud „ Leibkonna ja elukoha andmete...

Töökuulutus - logopeed

Kose Lasteaed PäevaLill kuulutab välja konkursi  tasandusrühma logopeedi ametikohale 1,0 koormusega. Kandidaadilt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega,...

ÜLEMINEKUPERIOODI LÕPPEMINE EHITUSE, RAUDTEEDE JA TEEDE VALDKONNAS

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tuletab meelde, et 01.07.2018. a lõpeb ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses kehtestatud üleminekuperiood, mil ...

Liiklusraev jääb inimest iseloomustama kogu eluks

Pea kõik inimesed on igapäevaselt kuhugi teel. Paraku tekitab liiklus inimestes järjest rohkem emotsioone, mis halvemal juhul valatakse välja raevuhoona. Selline käitumine on ennetatav. ...

Fotokonkurssi Kose maastikud tulemuste teatavaks tegemine ja parimate tunnustamine

Kose valla jaanitulel Orus 23.06 kell 20.00 teeme teatavaks valla fotokonkursi tulemused. Fotokonkurss kuulutati välja 15.08.2017 ja lõppes 15.05.2018. Konkursi korraldajateks on Kose...

Suure tuleohuga aeg

Päästeamet kuulutas 31. mail välja kogu Eesti Vabariigi territooriumil suure tuleohuga aja. Hoolimata ennustatavast jaaninädala vihmast jätkub kogu Eestis suure tuleohuga aeg. See tähendab, et...

Töökuulutus - niitmine

Kose Vallavalitsus pakub tööd muru niitmisel ja trimmerdamisel. Info: 53044048, andres@kose.ee

Töökuulutus - muusikaõpetus, füüsika, vene keel

ARDU KOOL pakub tööd: - põhikooli muusikaõpetuse õpetajale (12 tundi nädalas) / huvijuhile (0,5 ametikohta) - põhikooli füüsikaõpetajale (4 tundi nädalas) - põhikooli vene keele õpetajale...

KALDAPÕLLU kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsuse 22.03.2018 korraldusega nr 142 "Detailplaneeringu teistkordsele avalikule väljapanekule suunamine" suunati teistkordsele avalikule väljapanekule Kuivajõe külas asuva KALDAPÕLLU...

Töökuulutus - lasteaiaõpetaja

Kose Lasteaed PäevaLill kuulutab välja konkursi kahele lasteaiaõpetaja ametikohale (tähtajatu tööleping). Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega,...