Töökuulutus - Ardu kooli õpetajad ja ringi juhendaja

ARDU KOOL pakub tööd alates 2017/2018. õppeaastast: põhikooli füüsika õpetajale (4 tundi nädalas) põhikooli geograafia õpetajale (3 tundi nädalas) robootikaringi juhendajale...

Liikluskorraldus seoses XII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäiguga

https://www.harjuytk.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/BxAVg7CUKFLs/content/id/16668017 Seoses 02. juulil 2017 toimuva XII noorte laulu- ja tantsupeo rongkäiguga kella 8.30-st kuni...

Ringraja uudiseid

Ringraja korvimehed Pärm ja Meius osalesid  Soome meistrivõistluste teisel etapil Kemoras. Nagu ikka sõideti laupäeval kvalifikatsioon ja12 ringiline goldrace. Kvalifikatsioonis saime kirja...

Töökuulutused - noorsootöötaja Oru noortekasse

ORU Noortekskusesse 1,0  töökohaga Tööle asumine 10. august 2017 Töö sisu: * Noortekeskuse  igapäevatöö juhtimine ja  noori arendavate tegevuste planeerimine,...

Hange - Kose -Kose -Uuemõisa kergliiklustee ehitustööd

Kose Vallavalitsus kuulutas välja avatud hankemenetlusega riigihanke "Kose -Kose -Uuemõisa kergliiklustee ehitustööd". Hange avaldati Riigihangete registris 20.06.2017 ja pakkumuste esitamise...

Ettevõtjate võrkudega liitumise programm

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo allkirjastas ettevõtjate võrkudega liitumise programmi määruse, millega antakse toetust ettevõtjatele, kes soovivad liituda elektri-, side ning...

Heategevusfond Naeratuse Eest Sihtasutus

Hammaste halb seisukord mõjutab inimese enesekindlust, enesehinnangut ja pärsib läbilöögivõimet tööturul jne. Lagunenud hammastega inimesel süveneb häbitunne ja ta võib eemalduda...

Rahandusministeerium otsustas toetada Kose Vallavalitsuse projekti „Kose esmatasandi tervisekeskus“

Üks hea uudis, nimelt Rahandusministeerium otsustas toetada Kose Vallavalitsuse projekti „Kose esmatasandi tervisekeskus", mille kavandatud kogumaksumus on 440 097,33 ja toetuse suurus...

Tööd niitjale

Kose Vallavalitsus pakub suveperioodiks tööd niitjale Kose alevikus. Sobilik alates 16. eluaastast. Info tel 53044048 Andres Lutsar.  

Kose Gümnaasiumi töökuulutused

KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid alljärgnevatele ametikohtadele: 1) algklasside väikeklassi õpetaja 1,0 ametikohta, tähtajatu tööleping; 2) eripedagoog/väikeklassi õpetaja 1,0...

Raamatukogudes suvised lahtiolekuajad

KOSE RAAMATUKOGU avatud tööpäeviti 10-18. Laupäeval suletud. KOSE-UUEMÕISA RAAMATUKOGU avatud tööpäeviti 9 -17. Laupäeval suletud. Palun kasutage raamatute tagastuskaste! ORU RAAMATUKOGU suletud...

Kose Mudilaskoor osalesid üritusel "Slaavi pärg"

Kose Mudilaskoor osales suurel rahvusvahelisel slaavi kultuuri tutvustaval üritusel,,Slaavi pärg" Slaavi pärjal osalenud lapsed olid ETV+ 28.05.17 uudistes, alates 3.40 minut, ETVs ka väike...

Kose-Uuemõisa ühisveevärgi rekonstrueerimise II etapi ehitustööd on lõpujärgus

Talv oli ehitamiseks soodne, mistõttu ehitaja lõpetas aleviku idaosas toimunud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise tööd üle kuu planeeritust varem. Selle eest suured tänud Wesico...

Kolukõrtsi kinnistu DP

Kose Vallavalitsuse 02.05.2017 korraldusega nr 201 kehtestati Saula külas, Kolukõrtsi kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Kolukõrtsi kinnistu (katastritunnusega 33701:002:0877)...

Raamatukogus Tiit Mae aerofotode näitus

Alates 15. maist 2017 Kose Raamatukogus Tiit Mae aerofotode NÄITUS.  

Parima kvaliteediga internetiühendus jõuab igasse koju ja kontorisse

Harjumaal algas valdade ja linnade ülene koostöö, et elanikud ja ettevõtted saaksid endale koju ja kontorisse kaasaegse lairibaühenduse. Kõikidele soovijatele ehitatakse majja valguskaabel, mis...

Töökuulutus - Oru Põhikooli õpetajad

Oru Põhikool võtab alates 2017/2018. õppeaastast konkursi korras tööle 1) õppealajuhataja, koormusega 0,5; 2) matemaatikaõpetaja, osalise koormusega; 3) ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja,...

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Ravila mnt 29 uuendatud

Ravila mnt 29 eelnõu Kose Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest Kose alevik Ravila mnt 29 kinnistul erihooldekodu hoonekompleksi  püstitamiseks. ...

DP algatamise teated

Kose vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 155 " Detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatati ...

Eesti valdade suvemängud

Eesti valdade suvemängud toimuvad 8.-9. juulil 2017 Lääne-Virumaal Vinnis. Spordialadena on kavas: kergejõustik, jalgrattakross, orienteerumine, jahilaskmine CSP, meeste võrkpall, naiste...