ÜP muudatused

Kose Vallavolikogu kehtestas 22.06.2021 otsusega nr 284 uue Kose valla üldplaneeringu. Kose valla üldplaneering hõlmab kogu Kose valla territooriumi (pindala 532,83 km2). Uut üldplaneeringut ei ole detailplaneeringutega muudetud.

 

Kehtetuks tunnistatud üldplaneeringute muutmine:
Kose valla üldplaneeringut (1998) ja Kõue valla üldplaneeringut ei ole muudetud detailplaneeringutega.
Kose valla üldplaneeringut (2011) on muudetud kahe detailplaneeringuga - Urva kinnistu detailplaneeringuga (22.08.2013 nr 220) ja Sillaotsa kinnistu detailplaneeringuga (19.06.2014 nr 79). Üldplaneeringu muudatus on seotud Pirita jõe ehituskeeluvööndi ulatuse vähendamisega. Urva kinnistu detailplaneeringuga vähendati Pirita jõe ehituskeeluvööndit kahes piirkonnas (75 meetrini ja 22 meetrini). Sillaotsa kinnistu detailplaneeringuga vähendati Pirita jõe ehituskeeluvööndit põhijoonisel välja toodud poolelioleva toitlustushoone ning suvise välikohviku ja laste mänguväljaku ala ulatuses.

Sillaotsa kinnistu DP joonis

Urva kinnistu DP joonis