EV 103. aastapäeva kontsert-aktuse salvestus on jälgitav lehel https://kose.television.ee/
Kontserdi osa sisustab Ott Leplandi kvartett koosseisus: Ott Lepland, Karl-Erik Tamme, Elis Loik ja Kristiina Renser.

 

Hajaasustuse programmi selle aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2021. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 1. aprilliks 2021.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Täpsem info Keskkond - Hajaasustuse programm all.
 

Head Kose valla inimesed!
Et vältida suurt haiguspuhangut, palume võimalusel suhelda ametnikega telefoni ja e-kirja teel.
Kui kokkusaamine on siiski hädavajalik, leppige palun selleks aeg eelnevalt kokku. Ametnike kontaktid on leitavad valla veebilehelt. Palume ametnikega kohtumisele tulla tervena.
Taotlusi saab esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil vald@kose.ee või jätta allkirjastatult paberkandjal vallavalitsuse postkasti Hariduse tn 1 Kose alevik. 
Vallamaja välisuste juures on dosaatorid ja palume käed sisenemisel desinfitseerida.
Täname Teid mõistva suhtumise eest ja hoiame oma tervist!

 

22.02.2021 Wc-poti kasutamise reegel - lase potist alla ainult seda, mis sinna kuulub

*Piirangud ja reeglid on juba ära tüüdanud, kuid Eesti Vee-ettevõtete Liit juhib siiski tähelepanu veel ühele reeglile: wc-poti kasutamise reegel – lase potist alla ainult seda, mis sinna kuulub!* Ühiskanalisatsiooni kasutatakse liialt sageli prüg...  Loe edasi »

17.02.2021 Koolivaheaja bussiplaan
03.02.2021 Raamatukogude ülevaade
03.02.2021 Kose valla raamatukogude lugejate rahulolu küsitluse tulemustest
02.02.2021 Kultuurikalendri koosolek
01.02.2021 Maapered saavad tänasest taotleda toetust oma elutingimuste parandamiseks
26.01.2021 LEADER taotlusvoor 2021. aastal
25.01.2021 Töökuulutused
21.01.2021 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
21.01.2021 Juhis sporditegevusele sise- ja välitingimustes alates 18. jaanuarist 2021
20.01.2021 Talverõõme on võimalik nautida hooldatud suusaradadel ja uisuväljakutel
15.01.2021 Töökuulutus
15.01.2021 Valitsuskabineti 14.01.2021 nõupidamise otsused piirangute kohta Harjumaal ja Ida-Virumaal
05.01.2021 Info võõrsilt tagasipöördunud meie rahvuskaaslastele
04.01.2021 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
03.01.2021 Lumetõrje piirkonnad ja kontaktid
23.12.2020 Töökuulutus - kunstiosakonna õppejuht
23.12.2020 Valitsus kehtestab Harjumaal Ida-Virumaaga sarnanevad piirangud
23.12.2020 Lühendatud tööaeg
21.12.2020 23.12.2020 - 10.01.2021 Kose siseliinid koolivaheajal
21.12.2020 Jõulujumalateenistused Kose kirikus
21.12.2020 Kose Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise tänuplaadile „Särav tegu“ või „Särav tegija“ ja tänuplaadile „Särav Noor“
21.12.2020 Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi
17.12.2020 Avalik elektrooniline enampakkumine
10.12.2020 Kose raamatukogul on nüüd Cleveroni raamatukapp

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses. Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Tade külas asuva Härma ja Rahula kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Kose Vallavolikogu otsustas 30.04.2020 otsusega nr 196 tunnistada osaliselt kehtetuks Kose Vallavolikogu 24. aprilli 2008 otsusega nr 154 kehtestanud Härma ja Rahula kinnistute detailplaneeringu (koostaja OÜ Disarek ja Kose Maakorralduse OÜ) Härma tee 5 (katastritunnus 33701:002:0985) kinnistu osas. Detailplaneeringu eesmärgiks on elamupiirkonna rajamine. Detailplaneering on tänaseks osaliselt ellu viidud - krundid on moodustatud ja ehitusõigust on hakatud realiseerima. Härma ja Rahula kinnistute detailplaneering on ka osaliselt kehtetuks tunnistatud juurdepääsu tee osas 28. aprilli 2016 otsusega nr 283 Saare tee 3 ja Saare tee 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamisega. Härma tee 5 kinnistu on detailplaneeringu põhijoonisel kujutatud positsioon nr 8, millele on määratud järgmine ehitusõigus: krundile on lubatud on püstitada üks elamu ja üks abihoone, hoonete ehitusalune pindala 250 m2, krundi täisehitusprotsent 11,2%, hoonete lubatud kõrgus 8 m, hoonete lubatud korruselisus 2. Härma tee 5 kinnistul asub ehitisregistri andmetel üks 220 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga üksikelamu, mis on ehitamisel. Kinnistu omanikud taotlevad detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist põhjusel, et detailplaneeringus lubatud ehitusalune pind ei võimalda krundile rajada soovitud suurusega abihoonet, mis rahuldaks pere vajadusi. Krundile soovitakse püstitada kuni 70 m2 suuruse ehitisealuse pinnaga abihoone. Kose valla üldplaneeringu kohaselt on tiheasutusaladel, välja arvatud Kose alevikus, lubatud üksik-, kaksik- ja muu kahe korteriga elamu ja aiamaja ehitamisel krundi täisehituse protsent kuni 20%. Käesoleval ajal tähendab see Härma tee 5 kinnistu puhul (pindala 225 m2) maksimaalselt 445 m2 suurust võimalikku hoonestatud ala. PlanS § 140 lg 6 kohaselt tunnistab detailplaneeringu kehtetuks kohaliku omavalitsuse volikogu. PlanS § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. PlanS § 140 lõike 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Kose Vallavalitsus on seisukohal, et detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Härma tee 5 krundi osas ei kahjusta avalikke huve ega takista planeeringu terviklahenduse elluviimist pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Otsusega on võimalik tutvuda digitaalselt Kose valla dokumendiregistris.

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.


Valla statistika

Rahvaarv: 7281
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4