07.06.2018 LÕPUAKTUSED KOSE KOOLIDES

Harmi õpipaik 8.06 kell 18.00 Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 8.06 kell 17.00 Ardu Kool 15.06 kell 18.00 Oru Põhikool 16.06 kell 14.00 Kose Gümnaasium 9. klass 21.06 kell 17.00 Kose Kultuurikeskuses Kose Gümnaasium 12. klass 22.06 kell 17.00 Kose Kult...  Loe edasi »

04.06.2018 Enampakkumine - Oru mõis kinnistu 677/1000 suurune mõtteline osa kaasomandist
25.05.2018 Kose alevikus saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks küsida toetust
26.04.2018 KALDAPÕLLU KINNISTU DETAILPLANEERINGU TEISTKORDNE AVALI VÄLJAPANEK
04.04.2018 Hajaasustuse programm

 
20.06.2018 Fotokonkurssi Kose maastikud tulemuste teatavaks tegemine ja parimate tunnustamine

Kose valla jaanitulel Orus 23.06 kell 20.00 teeme teatavaks valla fotokonkursi tulemused. Fotokonkurss kuulutati välja 15.08.2017 ja lõppes 15.05.2018. Konkursi korraldajateks on Kose vallavalitsus ja Tuhala Ajaloo- ja Kunstikamber MTÜ. Konkursile...  Loe edasi »

19.06.2018 Suure tuleohuga aeg
19.06.2018 Töökuulutus - niitmine
14.06.2018 Töökuulutus - muusikaõpetus, füüsika, vene keel
13.06.2018 28.06 Kose valla kultuurivaldkonna visioonipäev
12.06.2018 KALDAPÕLLU kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11.06.2018 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
08.06.2018 Busland õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt
07.06.2018 Harjumaa tänavused kaunimad kodud on selgunud
01.06.2018 16. JUUNIL AVATAKSE ARDUS MÄLESTUSPINK TÕNU TALBAKULE
31.05.2018 Tööpakkumine – kokk
30.05.2018 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
28.05.2018 Siseliinide sõiduplaanid koolivaheajal 13.06-31.08.2018
28.05.2018 Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus 29.05 - 8.06
22.05.2018 Hange - Kose Lasteaia rühmaruumi ja Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli saali põranda rekonstrueerimine
22.05.2018 16.06 kl 11 Ravila Külaselts ja Kose Loome kutsuvad Ravila 6. Pärimuspäevale
22.05.2018 6.06 noorsootöö arengukava koostamise seminar
21.05.2018 TJA: Vanad põllumajandushooned võivad olla ohtlikud
18.05.2018 Töökuulutus - õppejuht
18.05.2018 Töökuulutus - logopeed
14.05.2018 Oru PK tööpakkumised
11.05.2018 Töökuulutused - noorsootöötaja
09.05.2018 Teekond erilise lapse kõrval
07.05.2018 Täiskasvanud õppija nädal
02.05.2018 Lasterikaste perede kodutoetuse taotlemine

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Ravila mnt 29 avatud menetlus

Ravila mnt 29 eelnõu

Kose Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste avatud menetluse algatamisest Kose alevik Ravila mnt 29 kinnistul erihooldekodu hoonekompleksi  püstitamiseks.

14. detsembril 2016 esitati läbi Ehitisregistri Kose Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus Kose alevik Ravila mnt 29, (katastritunnus 33702:002:0066, maa sihtotstarve -  100% ühiskondlike ehitiste maa) 13,41 ha suurusega katastriüksusele erihooldekodu  ehitusprojekti koostamiseks.

Projekteerimistingimuste taotluse ja esitatud eskiisprojekti kohaselt soovitakse nimetatud maaüksusele püstitada kahest hoonemahust koosnev erihooldekodu ehitisealuse pinnaga 1600 m² (800m2+800m2). Taotlusele on lisatud eskiisprojekt kavandatavast hoonestusest. Kose Vallavalitsus teeb ettepaneku arutada projekteerimistingimuste andmine ilma avalikku istungit läbiviimata. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited palume esitada  kirja või e-kirja teel vald@kose.ee  ajavahemikul 13.01.2017 kuni 27.01.2017.

Projekteerimistingimuste eelnõuga ja eskiisprojektiga saab tutvuda Kose vallamajas Hariduse tn 1, Kose alevik ja Kose valla veebilehel www.kosevald.ee


Valla statistika

Rahvaarv: 7196
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 5