04.06.2018 Enampakkumine - Oru mõis kinnistu 677/1000 suurune mõtteline osa kaasomandist

KOSE VALLAVALITSUS MÜÜB SUULISEL ENAMPAKKUMISEL KOSE VALLALE KUULUVA KINNISTU Harju maakonnas Kose vallas Oru külas asuv Oru mõis kinnistu 677/1000 suurune mõtteline osa kaasomandist (katastritunnus 33801:01:0936, sihtotstarve ühiskondlike ehitist...  Loe edasi »

25.05.2018 Kose alevikus saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks küsida toetust
26.04.2018 KALDAPÕLLU KINNISTU DETAILPLANEERINGU TEISTKORDNE AVALI VÄLJAPANEK

 
22.06.2018 28.06 volikogu

Kose Vallavolikogu istung toimub 28.06.2018 algusega 15.00 Kose Kultuurikeskuse suures saalis. Päevakord: 1. Umbusalduse avaldamine Kose Vallavolikogu esimehele Uno Silberg´ile (ettekande teeb volikogu esimees Uno Silberg) 2. Umbusalduse avaldamin...  Loe edasi »

20.06.2018 Fotokonkurssi Kose maastikud tulemuste teatavaks tegemine ja parimate tunnustamine
19.06.2018 Suure tuleohuga aeg
19.06.2018 Töökuulutus - niitmine
14.06.2018 Töökuulutus - muusikaõpetus, füüsika, vene keel
13.06.2018 28.06 Kose valla kultuurivaldkonna visioonipäev
12.06.2018 KALDAPÕLLU kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
11.06.2018 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
08.06.2018 Busland õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt
31.05.2018 Tööpakkumine – kokk
30.05.2018 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
28.05.2018 Siseliinide sõiduplaanid koolivaheajal 13.06-31.08.2018
18.05.2018 Töökuulutus - logopeed
11.05.2018 Töökuulutused - noorsootöötaja
09.05.2018 Teekond erilise lapse kõrval
02.05.2018 Lasterikaste perede kodutoetuse taotlemine
01.05.2018 Kodanike vastuvõtu ajad
11.04.2018 Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine
06.04.2018 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
03.04.2018 Väätsa prügila sulgemise keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade
29.12.2017 Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 01.01.2018
08.08.2016 RAAMATUKOGU PAKUB KODUTEENINDUST
31.07.2015 Avalike jäätmekonteinerite kasutamine - mida eraldi koguda ja kuhu mida panna?
18.06.2015 Pühendusega pink

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Nurme ja Eesnurme DP väljapanek

Kose Vallavalitsuse 08.08.2017 korraldusega nr 382 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Oru külas, Nurme ja Eesnurme kinnistu detailplaneering. Planeeringu koostaja on Kose Maakorralduse OÜ, töö nr DP 861-12.15, 10.04.2017. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 07.09.2017 kuni 21.09.2017 Kose vallamajas, Hariduse tn 1, Kose alevik, tel 633 9325. Samuti on detailplaneeringu materjalid kättesaadavad Kose valla veebilehelt www.kosevald.ee

Detailplaneeringu eesmärk on viie elamukrundi moodustamine, viie üksikelamu ja abihoonete ning neid teenindavate teede ja taristu ehitusõiguse seadmine. Planeeritava ala suurus 20000 m2 (kat nr 33701:004:0697, 33701:004:0699). Detailplaneering ei ole kehtiva üldplaneeringu põhilahendust muutev. Vastavalt Kose valla üldplaneeringule on planeeritava ala juhtfunktsiooniks elamumaa, millel on detailplaneeringu koostamise kohustus. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited detailplaneeringule esitada hiljemalt 21.09.2017.


Valla statistika

Rahvaarv: 7196
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 5