EV 103. aastapäeva kontsert-aktuse salvestus on jälgitav lehel https://kose.television.ee/
Kontserdi osa sisustab Ott Leplandi kvartett koosseisus: Ott Lepland, Karl-Erik Tamme, Elis Loik ja Kristiina Renser.

 

Hajaasustuse programmi selle aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2021. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 1. aprilliks 2021.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Täpsem info Keskkond - Hajaasustuse programm all.
 

Head Kose valla inimesed!
Et vältida suurt haiguspuhangut, palume võimalusel suhelda ametnikega telefoni ja e-kirja teel.
Kui kokkusaamine on siiski hädavajalik, leppige palun selleks aeg eelnevalt kokku. Ametnike kontaktid on leitavad valla veebilehelt. Palume ametnikega kohtumisele tulla tervena.
Taotlusi saab esitada digiallkirjastatult e-posti aadressil vald@kose.ee või jätta allkirjastatult paberkandjal vallavalitsuse postkasti Hariduse tn 1 Kose alevik. 
Vallamaja välisuste juures on dosaatorid ja palume käed sisenemisel desinfitseerida.
Täname Teid mõistva suhtumise eest ja hoiame oma tervist!

 

22.02.2021 Wc-poti kasutamise reegel - lase potist alla ainult seda, mis sinna kuulub

*Piirangud ja reeglid on juba ära tüüdanud, kuid Eesti Vee-ettevõtete Liit juhib siiski tähelepanu veel ühele reeglile: wc-poti kasutamise reegel – lase potist alla ainult seda, mis sinna kuulub!* Ühiskanalisatsiooni kasutatakse liialt sageli prüg...  Loe edasi »

17.02.2021 Koolivaheaja bussiplaan
03.02.2021 Raamatukogude ülevaade
03.02.2021 Kose valla raamatukogude lugejate rahulolu küsitluse tulemustest
02.02.2021 Kultuurikalendri koosolek
01.02.2021 Maapered saavad tänasest taotleda toetust oma elutingimuste parandamiseks
26.01.2021 LEADER taotlusvoor 2021. aastal
25.01.2021 Töökuulutused
21.01.2021 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
21.01.2021 Juhis sporditegevusele sise- ja välitingimustes alates 18. jaanuarist 2021
20.01.2021 Talverõõme on võimalik nautida hooldatud suusaradadel ja uisuväljakutel
15.01.2021 Töökuulutus
15.01.2021 Valitsuskabineti 14.01.2021 nõupidamise otsused piirangute kohta Harjumaal ja Ida-Virumaal
05.01.2021 Info võõrsilt tagasipöördunud meie rahvuskaaslastele
04.01.2021 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
03.01.2021 Lumetõrje piirkonnad ja kontaktid
23.12.2020 Töökuulutus - kunstiosakonna õppejuht
23.12.2020 Valitsus kehtestab Harjumaal Ida-Virumaaga sarnanevad piirangud
23.12.2020 Lühendatud tööaeg
21.12.2020 23.12.2020 - 10.01.2021 Kose siseliinid koolivaheajal
21.12.2020 Jõulujumalateenistused Kose kirikus
21.12.2020 Kose Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise tänuplaadile „Särav tegu“ või „Särav tegija“ ja tänuplaadile „Särav Noor“
21.12.2020 Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi
17.12.2020 Avalik elektrooniline enampakkumine
10.12.2020 Kose raamatukogul on nüüd Cleveroni raamatukapp

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses. Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine

Kose Vallavolikogu jättis 12. augustil 2020 otsusega nr 212 algatamata Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu KSH. Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia hoone ja seda teenindava taristu ning spordirajatiste rajamine planeeritavale maa-alale, tehnovõrkude lahendamine, liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Planeeritava alana käsitletakse järgmisi maaüksuseid Kose alevikus: Linnari (katastritunnus 33702:001:0598, sihtostarve 100% maatulundusmaa), Nerrila (katastritunnus 33702:001:0316, sihtotstarve 100% maatulundusmaa), Tankla tee (katastritunnus 33801:001:0497, sihtotstarve 100% transpordimaa), Ujula tn 10a (katastritunnus 33702:003:0196, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa), Hariduse tn 2 (katastritunnus 33801:001:1171, sihtotstarve 100% ühiskondlike ehitiste maa), Hariduse tn 2b (katastritunnus 33702:003:0490, sihtotstarve 100% elamumaa) ja Ujula tänav (katastritunnus 33801:001:0268, sihtotstarve 100% transpordimaa), Kose-Jägala kergtee L12 (katastritunnus 33801:001:0840, sihtotstarve 100% transpordimaa), 12 Kose-Jägala tee (katastritunnus 33701:002:0324, sihtotstarve 100% transpordimaa), Ujula tn 2 (katastritunnus 33801:001:0430, sihtotstarve 100% üldkasutatav maa). Planeeritava ala pindala kokku ca 9,3 ha ning planeeringuala piir on nähtav detailplaneeringu lähteseisukohtades. Keskkonnaamet on oma 6. juuli 2020 kirjas nr 6-5/20/9885-2 seisukohal, et kui planeeringu koostamisel ning hilisemal elluviimisel arvestatakse kõiki kehtivaid õigusakte, ei ole eeldada olulise keskkonnamõju ilmnemist KeHJS § 22 mõistes ning KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Keskkonnamõju eelhinnangu koostaja on seisukohal, et kõnealusele detailplaneeringule ei ole vajalik algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna tegemist ei ole eeldatavalt olulise negatiivse keskkonnamõjuga. Täpsemad põhjendused on kirjas eelhinnangus. Kose Vallavalitsuse seisukoht ühtib eelhinnangu koostaja seisukohaga. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu koostamise käigus. Detailplaneeringu algataja, vastuvõtja ja kehtestaja on Kose Vallavolikogu (aadress Hariduse tänav 1, Kose alevik, 75101 Kose), koostamise korraldaja Kose Vallavalitsus (aadress Hariduse tänav 1, Kose alevik, 75101 Kose) ning koostaja on aktsiaselts KOBRAS (aadress Riia tn 35, Tartu linn, 50410 Tartu). Otsuse ja selle juurde kuuluvate dokumentidega (lähteseisukohad, KSH eelhinnang) on võimalik tutvuda digitaalselt Kose valla veebilehel või Kose valla dokumendiregistris.

Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.

Otsus koos lähteseisukohtade ja KSH eelhinnanguga


Valla statistika

Rahvaarv: 7281
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4