28.04.2021 Navicupi abil Kose valda avastama

2020. aastal sõlmiti koostöökokkulepe, millega Kose vald liitus Navicup kaardirakendusega „Harjumaa sportlik vaba aeg". Kaardirakendusega on tänaseks liitunud Jõelähtme, Rae, Viimsi, Raasiku ja Kose vald. Liitumise osas on huvi üles näidanud ka An...  Loe edasi »

04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!

12.05.2021 „Hea avalik ruum“ programmiga saab korda veel neli väikelinna keskust

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul käivitatud „Hea avalik ruum" programm jätkub ka tänavu ning seekord saavad programmi abiga uued ja kaasaegsed keskused Kadrina, Kose, Loksa ja Türi. „Hea avalik ruum" programmi eestvedaja Eesti Arhitektide L...  Loe edasi »

11.05.2021 Kose Vallavalitsus võtab teenistusse JURISTI
11.05.2021 Homme toimub EAS-i poolt korraldatud infoseminar COVID-19 piirangutest mõjutatud turismi- ja jaekaubandus ettevõtjate toetuse kohta
10.05.2021 17.05 muutuvad maakonna bussiliinide graafikud
10.05.2021 Avalike ürituste ja teiste rahvarohkete ürituste korraldamisel kehtivad nakkushaiguste leviku terviseohutuse nõuded kuni 16.05. 2021
10.05.2021 Lasteaedade rahuloluküsitlus
07.05.2021 Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool otsib oma meeskonda
06.05.2021 Kose Lasteaed otsib oma meeskonda õppejuhti ja õpetajaid
05.05.2021 Teavitus
04.05.2021 Kose-Uuemõisa kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsas plaanitavad metsatööd
04.05.2021 Kose kaitse- ja puhkeväärtusega riigimetsas plaanitavad metsatööd
03.05.2021 Kose Vallavalitsus kuulutab välja meenekonkursi tähtajaga 29. 08. 2021
03.05.2021 Töökuulutus - matemaatikaõpetaja
03.05.2021 Kose Vallavalitsus võtab teenistusse LASTEKAITSE VANEMSPETSIALISTI
03.05.2021 Oru lasteaia töökuulutused
29.04.2021 Programmi HEA AVALIK RUUM abil korrastatakse Kose aleviku keskosa
28.04.2021 MEELDETULETUS. 3. maini saab esitada huvihariduse ja huvitegevuse riigipoolse täiendava toetuse taotlusi
28.04.2021 Kaasava eelarve tulemus
28.04.2021 Kose Gümnaasiumi tööpakkumised
28.04.2021 Üle-eestiline virtuaalne Töö- ja Karjäärimess toimub 27.-30.04.2021
28.04.2021 2021/22.õa-l esimesse klassi astumine
27.04.2021 Viimane Kose valla looduskuu nädal on käima lükatud
26.04.2021 Tänavu rakendab kaasavat eelarvet 49 omavalitsust
26.04.2021 Lasteaedade rahuloluküsitlused
23.04.2021 Jüriöö Märgutuled liiguvad raudruunadega üle kogu Eesti

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses. Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi
Taotluste ja avalduste esitamine

 

KSH ja DP teated

« Tagasi

Kose valla üldplaneeringut muutva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 21.01 – 21.02.2021. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Kokku esitati 4 arvamuskirja, millest üks laekus enne avalikustamise algust. Kose Vallavalitsus teatas oma põhjendatud seisukoha laekunud arvamustele ja kutse avalikule arutelule 05.03.2021. Detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu pidi esialgselt toimuma välitingimustes Kose Vallavalitsuse hoone taga asuvas sisehoovis 24.03.2021, kuid seoses COVID-19 piirangutega, toimus arutelu veebikeskkonnas zoom, millest teavitati isikuid ja asutusi ning avalikkust 16.03.2021. Kokku osales veebikeskkonnas toimuval arutelul 30 inimest ning arutelu kestis ca üks tund. Avalikul arutelul tutvustas Kose Vallavalitsuse arhitekt Enelin Alter detailplaneeringu eelnõu lahendust, avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja Kose Vallavalitsuse seisukohti nende kohta, põhjendas detailplaneeringu koostamisel valitud lahendusi ning vastas muudele detailplaneeringut käsitlevatele küsimustele.

Teemad, mille osas esitati arvamust ja mida käsitleti arutelul: liiklusuuring, sademevee juhtimine, teede väljaehitamise sidumine hoonete ehituslubade väljastamisega, jäähoki / uisuväljaku rajamine, põhijoonise kättesaadavus, ehitusgeoloogia, Ujula tänava olukord, kergliiklusteed ja nende ühendused, väikesed parkimisalad, planeeringu nime muutmine, eelnõu muutmine, kunstmuru jalgpalliväljak, vastuolu kehtiva arengukavaga, ruumiline illustratsioon. Detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse detailplaneeringu eelnõus vajalikud muudatused ning pärast seda esitatakse detailplaneeringu eelnõu kooskõlastamiseks PlanS § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ning teavitatakse § 127 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi võimalusest avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee,  6339325.

Ettekanne


Valla statistika

Rahvaarv: 7281
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4