12.10.2021 Muudatused bussigraafikus alates 1.11

Koselt saab alates 1.11.2021 õhtuti Kose-Uuemõisa liiniga nr 138 Alates 1.11.2021 hakkab õhtuti buss nr 138 läbima Kose-Uuemõisat. Muudatus järgmine: Tööpäevadel kell 22.30 Koselt Tallinna väljuv buss sõidab läbi Kose-Uuemõisa ja nädalavahetusel...  Loe edasi »

28.04.2021 Navicupi abil Kose valda avastama
04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!

27.10.2021 Alates 1. novembrist toimuvad muudatused sõiduplaanides

K5 - Liinile lisatakse uus peatus - Kose-Risti parkla. Kell 16:00 Koselt väljuv buss sõidab uuel marsruudil Kose - Torupilli - Liiva - Kuivajõe - Oru. K7 - Liinile lisatakse uued peatused - Ardu kauplus ja Kose-Risti parkla. K10 - Liinile lisataks...  Loe edasi »

27.10.2021 Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool kuulutab välja konkursi ÕPPEJUHI ametikohale
27.10.2021 Alates 1. novembrist 2021 on Kose Teataja piirkonna ajakirjanik Ain Alvela
27.10.2021 Kose Vallavalitsus võtab teenistusse MAAKORRALDAJA
25.10.2021 Kehtivad piirangud
21.10.2021 Kose Raamatukogust saab laenata raamatuid kontaktivabalt
21.10.2021 Kose Kultuurikeskus võtab tööle MAJAHOIDJA-HEAKORRATÖÖLISE
19.10.2021 Kose Lasteaed PäevaLill pakub tööd
18.10.2021 KOV valimistulemuste protokoll
15.10.2021 Hääletamissedelite ülelugemine Kose valla valimiskomisjoni poolt
15.10.2021 Eelarvestrateegia aastateks 2022-2025
15.10.2021 HEA AVALIK RUUM Kose ja Sõmeru keskusalade arhitektuurivõistluste tutvustusõhtu. Kose keskus.
12.10.2021 Töökuulutus - õppejuht
04.10.2021 Naistearst Maike Parve vastuvõtud Kose Tervisekeskuses jätkuvad
01.10.2021 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja abi ja abiõpetaja
24.09.2021 Algasid Kose ja Sõmeru keskuste arhitektuurivõistlused
22.09.2021 Huvihariduse ja huvitegevuse toetus paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele 2021/2022 õppeaastaks
16.09.2021 Paunkula Heaolukeskuse tervise-ja suusarajadega piirnevas riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekt
08.09.2021 Oru allee puuhooldusplaan
01.09.2021 Veel saab taotleda esimesse klassi mineva lapse toetust
06.08.2021 Raamatukogud abistavad Covid digitõendi loomisel, alla laadimisel ja printimisel
29.04.2021 Programmi HEA AVALIK RUUM abil korrastatakse Kose aleviku keskosa
06.08.2020 Tasuta õigusnõustmine Eestis elavatele inimestele
06.04.2020 Ostes toidukauba kohalikelt ettevõtjatelt toetame seeläbi oma kodukandi ettevõtjaid
18.06.2015 Pühendusega pink


     Vaata kõiki üritusi
Taotluste ja avalduste esitamine

 

KSH ja DP teated

« Tagasi

Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavolikogu kehtestas 23.09.2021 otsusega nr 302 Kose alevikus asuva Kose lasteaia ja spordirajatiste detailplaneeringu (aktsiaselts KOBRAS, töö nr 2019-221, planeeringu ID 88193). Detailplaneeringu eesmärk on uue lasteaia hoone ja seda teenindava taristu ning spordirajatiste rajamine planeeritavale maa-alale, tehnovõrkude ning liiklus- ja parkimiskorralduse lahendamine. Planeeritava ala pindala kokku ca 9,3 ha. Kõnealune detailplaneering on kooskõlas Kose valla üldplaneeringuga ehk detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Planeeringuga kavandatakse ala lääneossa, praegusele põllumaale ehitada lasteaed ning spordirajatised koos parkla ja ühiskondliku vabaaja alaga. Ala idaossa, hetkel asfalteeritud ning suures osas kasutuseta platsile ning platsi servas olevale haljasalale, on planeeritud äriotstarbega krundid, sõiduõppeplats ning Kose aleviku keskne parkla. Planeeringuga moodustatakse kokku 7 krunti – lasteaed (POS 1), spordihall, mänguväljakud, spordirajatised (POS 2), ärihooned (POS 3 ja POS 4) ning tee- ja tänav (POS 5, POS 6 ja POS 7). Hoonestusalad on kavandatud POS 1 – POS 4. POS 5 – POS 7 on planeeritud tee- ja tänava maa-alaks ning neile hoonestusalasid ei määrata. POS 1 on lubatud kokku ehitada kuni 4 hoonet ehitisealuse pinnaga 8000 m2. POS 2 lubatud kokku ehitada 8 hoonet ehitisealuse pinnaga 13000 m2. POS 3 ja POS 4 lubatud kokku ehitada krundi kohta 2 hoonet ehitisealuse pinnaga 500 m2. Hoonete kõrgus 12 m (POS 1, POS 3, POS 4) või 15 m (POS 2). Olemasolevast riigi omandis olevast Linnari katastriüksusest eraldatakse ajutised krundid POS 2a (2 709 m2) ning POS 2b (33 245 m2), millede osas on keskkonnaministril võimalik kaaluda riigivaraseaduse alusel võõrandamist kohalikule omavalitsusele. Alles pärast POS 2a kinnisasja võõrandamist on võimalik see liita Nerrila katastriüksusega, millest kujuneb lõplik POS 1 (24 760 m2). Ajutisest krundist POS 2b moodustub hiljem planeeritud krunt POS 2. Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju selles, et uue lasteaia lisandumine loob soodsamad võimalused noortel peredel piirkonda elama asumiseks, mis omakorda elavdab piirkonna majandustegevust. Lasteaia hoone kasutusse võtmisel ei tohiks enam puudust olla lasteaiakoha kättesaadavuse osas. Rajatiste väljaehitamisel suurenevad inimeste vaba-aja- ning sportimisvõimaluste kasutamine. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükis 3.10 „Planeeringu rakendamisega kaasnevad muud mõjud". Kehtestatud detailplaneeringuga (sh otsusega) on võimalik tutvuda digitaalselt aadressil https://service.eomap.ee/kosevald/#/planeeringud/planeeringud/166 või paberkandjal tööajal Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus). Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@kosevald.ee, 6339325.


Valla statistika

Rahvaarv: 7281
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (2096)
Koole: 4