25.05.2018 Kose alevikus saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks küsida toetust

Alates 5. juunist saab Keskkonnainvesteeringute Keskusest küsida toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Toetust antakse nende asulate elanikele, kus elab üle 2000 inimese. Kose vallas saavad taotluse esitada ainult Kose aleviku ki...  Loe edasi »


 
16.10.2018 Muudatused Kose siseliinidel

Kose siseliinid koolivaheajal, 22.10-28.10.2018 Liinidel K1 ja K2 koolivaheaja sõiduplaan Liinid K4, K5, K7, K9 peatatud Liin K8 ei muutu Kose siseliinid alates 29.10.2018 Liin K1 Koselt kell 17:25 väljuv buss alustab peatuse Tade teenindamist. Li...  Loe edasi »

16.10.2018 Pereregistri toimingud
11.10.2018 Hange - Kose Spordimaja jõusaali renoveerimistööd
10.10.2018 Konkurss "Hea Naaber"
05.10.2018 Töökuulutus - muusikakooli direktor
05.10.2018 Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna lõunasuuna bussiliinidel
03.10.2018 TÕN kutsub kaasa lööma!
28.09.2018 Harju maakonna arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek
26.09.2018 Pikaajaline lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele
26.09.2018 Kas Teie elukoha andmed vajavad korrastamist?
24.09.2018 Töökuulutus - arhitekt
21.09.2018 Gaasiseadmete ohutus
20.09.2018 Aasta tegija otsib kandidaate!
18.09.2018 Kose ujula kaasajastamine, tervise- ja lastebasseini ehitamine on jõudnud lõpule
11.09.2018 Töökuulutus - kalmistu heakorratööline
10.09.2018 Hange - Kose valla hallatavatele asutustele toiduainete ostmine perioodil 2019-2020
07.09.2018 Tööpakkumine – kokk
03.09.2018 Töökuulutus - tasandusrühma logopeed ja lasteaiaõpetaja
28.08.2018 Siseliinid alates 3.09.18
23.08.2018 Ardu võrgupiirkonna soojuse hind
02.07.2018 Soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse keskmise
08.06.2018 Busland õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt
09.05.2018 Teekond erilise lapse kõrval
11.04.2018 Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine
29.12.2017 Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 01.01.2018

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

KALDAPÕLLU kinnistu DP kehtestamine

Kose Vallavalitsuse 07.08.2018 korraldusega nr 422 kehtestati Kose vallas Kuivajõe külas KALDAPÕLLU kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärk on Kaldapõllu kinnistu maa sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks ja tootmishoone ehitusõiguse seadmine. Planeeritava ala suurus on 1,95 ha. (katastritunnus 33701:004:0597).
Detailplaneeringu kehtestamisega tekib Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 2 tee kontaktvööndisse üks toomismaa/ärimaa krunt pindalaga 20535 m2, millele on lubatud püstitada kuni kaks hoonet summaarse hoonetealuse pinnaga kuni 2000 m2.
Planeeritud hoonestuse ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ei mõjuta olulisel määral väljakujunenud asustust ning miljööd. Detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket. Samuti ei oma antud maaüksuse hoonestamine keskkonnale tavapärasest suuremat mõju kuna tehnoloogilise vee kasutust tootmistegevuses ette ei nähta, olmevee ja olmereovee käitlemine toimub planeeringuala siseselt kaasaja nõuetele vastava projekteeritava uue taristu (puurkaevud, biopuhasti jm) baasil. Planeeringulahendus on kooskõlas säästva arengu põhimõttega. Detailplaneering ei ole Kose valla üldplaneeringut muutev.

Valla statistika

Rahvaarv: 7196
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 5