04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!

TÄNAME KÕIKI, KES ON OMA KODUKOHAKS VALINUD KOSE VALLA. MEID ON 01.12.2018 SEISUGA 7209. Omavahel on tihedalt seotud kohaliku omavalitsuse eelarve ja valla elanik. Iga aasta 1. jaanuari seisuga vaadatakse maksumaksjate nimekirjad üle ja kõik, kes ...  Loe edasi »

25.05.2018 Kose alevikus saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks küsida toetust

 
12.12.2018 Doonoripäev 17.12 kell 9.30 - 14 Kose Spordimajas

Doonoripäev 17.12 kell 9.30 - 14 Kose Spordimajas.  Loe edasi »

12.12.2018 Koduste laste kommipakid
10.12.2018 Talihooldustööd perioodil 2018/2019, 2019/2020 ja 2020/2021
05.12.2018 Hea võimalus lasta kontrollida salv- või puurkaevu vett
04.12.2018 Projekti infopäev 13. detsembril Kose Kultuurikeskuse tantsusaalis
04.12.2018 Kose Vallavalitsus kuulutab välja projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise vooru tähtajaga 15. jaanuar 2019
04.12.2018 Kose Vallavalitsus kuulutab välja konkursi valla - sõbralikumate ettevõtete kandidaatide leidmiseks
04.12.2018 Kose Vallavalitsus kuulutab välja Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkursi
02.12.2018 Peremehetu ehitise hõivamine Oru külas veevarustuse- ja kanalisatsiooni välistrassid
27.11.2018 8.12 kell 17.00 ootab Kõue Rahva Maja tähistama sünnipäeva
26.11.2018 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
25.11.2018 Kose Gümnaasiumi tööpakkumised
22.11.2018 8.12 kl 17 Kõue Rahva Maja 10
20.11.2018 Detsembris on aasta viimased metsatoetuste voorud
15.11.2018 Töökuulutused - logopeed, lasteaiaõpetaja
12.11.2018 KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid
08.11.2018 Kose valla kaasav eelarve. Ole kaasatud!
06.11.2018 JCI Jõulupuu
22.10.2018 Heategevuslik toiduainete korjandus
22.10.2018 Kose valla arengukava aastateks 2015 - 2025 tegevuskava
26.09.2018 Pikaajaline lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele
26.09.2018 Kas Teie elukoha andmed vajavad korrastamist?
02.07.2018 Soodustingimustel õigusabi Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla statistikaameti avaldatud 1,5-kordse keskmise
08.06.2018 Busland õhusaasteloa taotlus ja lubatud heitkoguste projekt
29.12.2017 Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 01.01.2018

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

KALDAPÕLLU KINNISTU DETAILPLANEERINGU TEISTKORDNE AVALIK VÄLJAPANEK

Kose Vallavalitsuse 22.03.2018 korraldusega nr 142 "Detailplaneeringu teistkordsele avalikule väljapanekule suunamine" on suunatud teistkordsele avalikule väljapanekule Kuivajõe külas asuva KALDAPÕLLU kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu koostaja Kose Maakorralduse OÜ, töö nr DP-719-05.14. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26.04.2018 kuni 10.05.2018. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kose vallamajas, Hariduse tn 1, Kose alevik, tel 633 9300. Detailplaneeringu materjalid on samuti kättesaadavad Kose valla kodulehelt www.kosevald.ee.
Planeeritava ala (katastritunnus 33701:004:0594) suurus on 1,95 ha ja praegune sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringu eesmärgiks on Kaldapõllu kinnistu maa sihtotstarbe osaline muutmine tootmismaaks ja tootmishoone ehitusõiguse seadmine. Planeeringulahenduse elluviimisega ei kaasne piirkonnas väljakujunenud keskkonnale olulist mõju. Detailplaneering
ei ole üldplaneeringut muutev. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited detailplaneeringule esitada hiljemalt 10.05.2018.

Valla statistika

Rahvaarv: 7196
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 5