26.04.2018 KALDAPÕLLU KINNISTU DETAILPLANEERINGU TEISTKORDNE AVALI VÄLJAPANEK

Kose Vallavalitsuse 22.03.2018 korraldusega nr 142 "Detailplaneeringu teistkordsele avalikule väljapanekule suunamine" on suunatud teistkordsele avalikule väljapanekule Kuivajõe külas asuva KALDAPÕLLU kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu k...  Loe edasi »

04.04.2018 Hajaasustuse programm
19.03.2018 Huvitegevuse ning huvihariduse toetused
16.03.2018 05.04 AASPÕLLU KINNISTU DETAILPLANEERINGU AVALIK ARUTELU
06.03.2018 Maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine

 
22.05.2018 Hange - Kose Lasteaia rühmaruumi ja Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli saali põranda rekonstrueerimine

Kose Vallavalitsus kuulutas välja lihthanke „Kose Lasteaia rühmaruumi ja Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli saali põranda rekonstrueerimine". Lihthanketeade avaldati Riigihangete registris 21.05.2018 ja pakkumuste esitamise tähtaeg on riigihangete regis...  Loe edasi »

22.05.2018 16.06 kl 11 Ravila Külaselts ja Kose Loome kutsuvad Ravila 6. Pärimuspäevale
22.05.2018 6.06 noorsootöö arengukava koostamise seminar
21.05.2018 TJA: Vanad põllumajandushooned võivad olla ohtlikud
21.05.2018 Pakiautomaat
18.05.2018 Töökuulutus - õppejuht
18.05.2018 Töökuulutus - logopeed
14.05.2018 Oru PK tööpakkumised
11.05.2018 Töökuulutused - noorsootöötaja
09.05.2018 Hange - "Kose Teataja" väljaandmine ja levitamine
09.05.2018 19.05 ja 26.05 marutaudi vastu vaktsineerima
09.05.2018 Teekond erilise lapse kõrval
07.05.2018 Täiskasvanud õppija nädal
02.05.2018 Lasterikaste perede kodutoetuse taotlemine
01.05.2018 Kodanike vastuvõtu ajad
30.04.2018 1.-31. maini on avatud projektide taotlusvoor
27.04.2018 Paunküla Spordi- ja Puhkelaager 8-12 a. noortele
23.04.2018 Hange - Suvihooldetööd 2018
18.04.2018 Ojasoo-Ardu tee
18.04.2018 Lasteabitelefoni kampaania "Aga mina HOOLIN ja märkan"
11.04.2018 Harju maakonnaplaneeringu 2030+ kehtestamine
06.04.2018 Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
03.04.2018 Väätsa prügila sulgemise keskkonnamõju hindamise programmi avalikustamise teade
22.03.2018 Töökuulutus - kokk
29.12.2017 Maavalitsuste ülesannete uued täitjad alates 01.01.2018

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae, Anija ja Raasiku vald, idas Albu vald, lõunas Paide ja Väätsa vald, läänes KohilaJuuru ja Kaiu vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Kaldapõllu arutelu

Kuivajõe küla Kaldapõllu kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu tulemused

Kuivajõe küla Kaldapõllu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus ajavahemikul 27.01.2016 kuni 10.02.2016 ja avalik arutelu 21.03.2016 kl 17.30 Kose vallamajas, Hariduse tn 1. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Kaldapõllu kinnistu sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks, kuni 2500 m2 hoonetealuse pinnaga tootmis-ärihoonete ehitusõiguse seadmine. Kavandatava tootmistegevuse produktiks on pinnasesse paigaldavad klaasplastist mahutid, mille tootmisega kaasneb stüreeni ebameeldiv lõhn. Avaliku väljapaneku ajal esitati detailplaneeringule viis ettepanekut ja vastuväidet. Avaliku arutelu käigus ei esitatud uusi vastuväiteid. Arutelul osalejad vastuväiteid tagasi ei võtnud. Otsustati, et Kose vallavalitsus uurib Sepa elamute juures olevale teele koormuspiirangu seadmise ja tee parendamise võimalusi. Otsustati, et Adepte OÜ poolt koostatud keskkonnamõju eelhinnangut tuleb täiendada ning tuua välja erinevate korstna kõrguste puhul lõhna hajumise näitajad Sepa elamute piirkonnas.

Pärast keskkonnamõju eelhinnangu täiendamist otsustatab Kose Vallavalitsus täiendava avaliku arutelu vajaduse koostöös vastuväiteid esitanud isikutega.

Valla statistika

Rahvaarv: 7196
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 5