17.01.2020 Kose valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 25.11.2019 - 03.01.2020. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust. Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku v...  Loe edasi »

04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!
25.05.2018 Kose alevikus saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks küsida toetust

15.01.2020 Töökuulutus - koduhooldustöötaja

Kose Päevakeskus võtab tööle kaks koduhooldustöötajat, kelle ülesandeks on eakate klientide kodus abistamine - hooldustoimingute tegemine, abistamine ravimite võtmisel, pesemisel, riietumisel, söömisel, mähkmete vahetamisel jm Nõudmised kandidaa...  Loe edasi »

15.01.2020 Kose-Uuemõisa tänavavalgustus
13.01.2020 Peremehetu vara - Oruvälja suurfarm ja silohoidla
13.01.2020 Temptrans teade
13.01.2020 18.01 Kõue Rahva Majas
10.01.2020 Aasta 2019 noorsportlase ja sportlase valimine
08.01.2020 Siseministeerium: Ootame ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamiseks
07.01.2020 Töökuulutus - Kose Huvikooli direktor
02.01.2020 RMK kutse
02.01.2020 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja
20.12.2019 Töökuulutus - arendus- ja haldusjuht
12.12.2019 Maa-ameti enampakkumised
09.12.2019 Koduste laste jõulupeol mitteosalenud laste pakid
02.12.2019 Kose valla kaasav eelarve. Ole kaasatud!
02.12.2019 Projektitoetuste ja tegevustoetuste esitamise voor
02.12.2019 Kose valla aukodaniku ja teeneteplaatide esitamise konkurss
02.12.2019 Töökuulutus - spordimaja juhataja
29.11.2019 Töökuulutus - klassiõpetaja
28.11.2019 OÜ Kose Vesi teeninduspiirkonnas 1. jaanuarist 2020 uued veeteenuse hinnad
26.11.2019 Kohanime määramine
23.11.2019 Kose valla haridusvaldkonna arengukava 2040 avalik väljapanek
21.11.2019 Alates 2.12.19 muudatused siseliinide sõiduplaanis
13.11.2019 Jäätmepunkti lahtiolek talvisel perioodil
08.11.2019 Balti Mööbel OÜ töökuulutus
31.10.2019 Töökuulutus - lasteaiaõpetaja

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Auelepa kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 26. novembril 2019 toimunud istungil lõpetada Auelepa kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 712). Planeering oli algatatud Kose Vallavalitsuse 20. detsembri 2010 korraldusega nr 435. Koos algatamise korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegi kinnistu omanik Tiit Viirelaid. Planeering on algatatud Kanavere külas asuvale Auelepa katastriüksusele (katastritunnus 33701:004:0060, maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa) eesmärgiga rajada katastriüksusele loodusliku kattega lennurada ja seda teenindavad kommunikatsioonid. Planeeritava ala pindala on 21,77 ha. Koostatud detailplaneeringu lahenduse kohaselt sooviti katastriüksus jagada kaheks ning muuta osaliselt maakasutuse sihtostarvet. Ühele katastriüksusele (ca 19 ha) oli kavandatud murukattel lennurada (laius 18 m, pikkus 512 m) koos seda teenindava hoonega (kuni 11 m kõrge 2-korruseline hoone ehitisealuse pinnaga kuni 1450 m2) ning teisele katastriüksusele (ca 3 ha) vibuväljak koos seda teenindava hoone (kuni 7 m kõrge 1-korruseline hoone ehitisealuse pinnaga kuni 1100 m2) ja rajatistega (varikatus, turvabarjäär). Detailplaneeringut menetledes selgus, et tegemist on Kose valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Samuti on vahepealsel ajal rajatud lähedalasuvale maaüksusele lennurada,  mistõttu kahe lennuraja eksisteerimine Kanavere külas ei ole põhjendatud. Kose Vallavalitsus ei toeta üldplaneeringu muutmist ning tegi ettepaneku planeeringu koostamine lõpetada. Detailplaneeringu koostamise lõpetamise põhjused on kirjas haldusaktis. Korraldusega on võimalik tutvuda Kose valla dokumendiregistris ja tööajal Kose Vallavalitsuses.

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325


Valla statistika

Rahvaarv: 7236
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 5