Head Kose valla inimesed!
 
Püüame edaspidi ikka hoida turvalist distantsi, pesta käsi ja kõik edasine on juba meie kõigi ühise käitumise tulemus.
 
* Alates 18. maist on vallamaja avatud jälle tavapäraselt, nagu see oli enne eriolukorra väljakuulutamist.
* Et vältida aga uut haiguspuhangut, palume võimalusel suhelda ametnikega ka edaspidi telefoni ja e-kirja teel. Kui kokkusaamine on siiski hädavajalik, leppige palun selleks aeg eelnevalt kokku.
* Vallamaja välisuste juures on dosaatorid ja palume käed sisenemisel desinfitseerida
01.07.2020 Töökuulutus - Kose Huvikooli konkurss ametikohtadele

Kose Huvikool kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele: • sekretär – asjaajaja 0,5 koormusega MUUSIKAOSAKOND • muusikaosakonna õppejuht 0,7 koormusega • klaveriõpetaja 1,0 koormusega • klaveriõpetaja- kontsertmeister 0,8 koormusega • k...  Loe edasi »

04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!
25.05.2018 Kose alevikus saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks küsida toetust

10.07.2020 Riigivara võõrandamine 11.08.2020

„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 11.08.2020. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee või oksjonikeskko...  Loe edasi »

08.07.2020 Esimene Kose valla huvitegevuste mess kutsub osalema
08.07.2020 Töökuulutus - Noorsootöötaja
08.07.2020 Ukselt-uksele projekt Kose vallas (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond)
03.07.2020 Veetrasside hoolduspesu Kose alevikus
29.06.2020 Töökuulutus - kokk ja koristaja
29.06.2020 Töökuulutus - õppejuht
15.06.2020 Huvihariduse ja huvitegevuse avalik projektikonkurss riigipoolse täiendava toetuse taotlemiseks õppeaastaks 2020/2021
29.05.2020 Suurkiskjate tekitatud kahjud
29.05.2020 COVID-19 käitumisjuhend avalike ja kultuuriürituste korraldajatele ning kultuuriasutustele
26.05.2020 Töökuulutus - klassiõpetaja
21.05.2020 Töökuulutus - 2 lasteaiaõpetajat
20.05.2020 Kütteperiood
17.05.2020 Leevenduste kava
12.05.2020 Alates 14.05.2020 K16
12.05.2020 Kose valla raamatukogud avavad lugejatele uksed
28.04.2020 Liin 140 - Tallinn - Kose - Ravila - Ardu alates 4.05
27.04.2020 Töökuulutus - lasteaia liikumisõpetaja
24.04.2020 Töökuulutus - lasteaiaõpetajad
15.04.2020 Fotokonkurss Kose valla kaunist loodusest
06.04.2020 Ostes toidukauba kohalikelt ettevõtjatelt toetame seeläbi oma kodukandi ettevõtjaid
27.03.2020 Kose valda jääb teenindama 6 kirjakasti
27.03.2020 Lasteaedade ja huvikoolide kohatasud
27.03.2020 Tuleohtlik aeg
26.03.2020 Raamatukogude info

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Auelepa kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 26. novembril 2019 toimunud istungil lõpetada Auelepa kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 712). Planeering oli algatatud Kose Vallavalitsuse 20. detsembri 2010 korraldusega nr 435. Koos algatamise korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegi kinnistu omanik Tiit Viirelaid. Planeering on algatatud Kanavere külas asuvale Auelepa katastriüksusele (katastritunnus 33701:004:0060, maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa) eesmärgiga rajada katastriüksusele loodusliku kattega lennurada ja seda teenindavad kommunikatsioonid. Planeeritava ala pindala on 21,77 ha. Koostatud detailplaneeringu lahenduse kohaselt sooviti katastriüksus jagada kaheks ning muuta osaliselt maakasutuse sihtostarvet. Ühele katastriüksusele (ca 19 ha) oli kavandatud murukattel lennurada (laius 18 m, pikkus 512 m) koos seda teenindava hoonega (kuni 11 m kõrge 2-korruseline hoone ehitisealuse pinnaga kuni 1450 m2) ning teisele katastriüksusele (ca 3 ha) vibuväljak koos seda teenindava hoone (kuni 7 m kõrge 1-korruseline hoone ehitisealuse pinnaga kuni 1100 m2) ja rajatistega (varikatus, turvabarjäär). Detailplaneeringut menetledes selgus, et tegemist on Kose valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Samuti on vahepealsel ajal rajatud lähedalasuvale maaüksusele lennurada,  mistõttu kahe lennuraja eksisteerimine Kanavere külas ei ole põhjendatud. Kose Vallavalitsus ei toeta üldplaneeringu muutmist ning tegi ettepaneku planeeringu koostamine lõpetada. Detailplaneeringu koostamise lõpetamise põhjused on kirjas haldusaktis. Korraldusega on võimalik tutvuda Kose valla dokumendiregistris ja tööajal Kose Vallavalitsuses.

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325


Valla statistika

Rahvaarv: 7236
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 5