Hajaasustuse programm 2020

 

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 17. veebruarist kuni 17. aprillini 2020. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 17. aprilliks 2020. Loe täpsemalt uudistest....

Koroonaviiruse haigus COVID-19 

Kose valla kriisikomisjoni 12.03.2020 otsus nr 1 

Terviseameti lehel ülevaade ja kuidas ennast kaitsta info

Koroonaviiruse tõkestamiseks kehtestatakse Eestis eriolukord

27.03.2020 Kose valda jääb teenindama 6 kirjakasti

Kiired arengud infokommunikatsioonitehnoloogias on kaasa toonud muutusi inimeste suhtlemis- ja tarbimisharjumustes. Kirju saadetakse vähem, kuna suhtlus on kolinud e-kanalitesse. Samas on taas populaarsust kogumas postkaartide saatmine, nii et p...  Loe edasi »

27.03.2020 Lasteaedade ja huvikoolide kohatasud
27.03.2020 Tuleohtlik aeg
26.03.2020 Raamatukogude info
25.03.2020 Kaubanduskeskuste piirangute selgitus
24.03.2020 Tööinspektsioon: Koroonaviirus ja tööelu
24.03.2020 Harju Ettevõtlus- ja Arenduskoja info
23.03.2020 Kose Raamatukogu töötab osaliselt
23.03.2020 Lapse sünni saab registreerida e-rahvastikuregistris
19.03.2020 Hea ettevõtja!
19.03.2020 Märka lindu! Keskkonnaministeerium kutsub erametsaomanike linnurahu pidama
18.03.2020 Riigi ja Kaupmeeste Liidu juhised kauplustes käimiseks
17.03.2020 Hea tööandja
17.03.2020 Cuce-Camp OÜ pöördumine
16.03.2020 Kose valla lasteaedade töökorraldus ajavahemikul 17.03.2020 – 20.03.2020
16.03.2020 Postiteenuse osutamine eriolukorra ajal
16.03.2020 Märka abivajajat!
16.03.2020 Vallavalitsuse ametnike vastuvõtt
16.03.2020 Eriolukorraga seoses toimuvad täiendavad muudatused ühistranspordis
13.03.2020 Bussigraafik alates 16.03
13.03.2020 Tõkestamaks viiruse levikut
13.03.2020 Mälumäng "Mäluveski" jääb kolmapäeval, 18.märtsil Oru Külakeskuses ära.
12.03.2020 14.03 Ardu koolimajas toimuma pidanud Naistepäevapidu jääb ära.
11.03.2020 8. aprill Gordoni perekool Ardus
10.03.2020 KOROONA RISKIPIIRKONNAST TULIJA PEAB JÄÄMA KAHEKS NÄDALAKS KOJU

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Auelepa kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kose Vallavalitsus otsustas 26. novembril 2019 toimunud istungil lõpetada Auelepa kinnistu detailplaneeringu koostamise (korraldus nr 712). Planeering oli algatatud Kose Vallavalitsuse 20. detsembri 2010 korraldusega nr 435. Koos algatamise korraldusega jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad. Detailplaneeringu algatamise ettepaneku tegi kinnistu omanik Tiit Viirelaid. Planeering on algatatud Kanavere külas asuvale Auelepa katastriüksusele (katastritunnus 33701:004:0060, maakasutuse sihtotstarve 100% maatulundusmaa) eesmärgiga rajada katastriüksusele loodusliku kattega lennurada ja seda teenindavad kommunikatsioonid. Planeeritava ala pindala on 21,77 ha. Koostatud detailplaneeringu lahenduse kohaselt sooviti katastriüksus jagada kaheks ning muuta osaliselt maakasutuse sihtostarvet. Ühele katastriüksusele (ca 19 ha) oli kavandatud murukattel lennurada (laius 18 m, pikkus 512 m) koos seda teenindava hoonega (kuni 11 m kõrge 2-korruseline hoone ehitisealuse pinnaga kuni 1450 m2) ning teisele katastriüksusele (ca 3 ha) vibuväljak koos seda teenindava hoone (kuni 7 m kõrge 1-korruseline hoone ehitisealuse pinnaga kuni 1100 m2) ja rajatistega (varikatus, turvabarjäär). Detailplaneeringut menetledes selgus, et tegemist on Kose valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Samuti on vahepealsel ajal rajatud lähedalasuvale maaüksusele lennurada,  mistõttu kahe lennuraja eksisteerimine Kanavere külas ei ole põhjendatud. Kose Vallavalitsus ei toeta üldplaneeringu muutmist ning tegi ettepaneku planeeringu koostamine lõpetada. Detailplaneeringu koostamise lõpetamise põhjused on kirjas haldusaktis. Korraldusega on võimalik tutvuda Kose valla dokumendiregistris ja tööajal Kose Vallavalitsuses.

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325


Valla statistika

Rahvaarv: 7236
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 5