25.05.2018 Kose alevikus saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks küsida toetust

Alates 5. juunist saab Keskkonnainvesteeringute Keskusest küsida toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks. Toetust antakse nende asulate elanikele, kus elab üle 2000 inimese. Kose vallas saavad taotluse esitada ainult Kose aleviku ki...  Loe edasi »


 
15.11.2018 Töökuulutused - logopeed, lasteaiaõpetaja

Kose Lasteaed PäevaLill kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja ametikohale 2,0 koormusega Habaja majas. Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust, tahet töötada lastega, suhtlemis- ja väga head koostööoskust, ettevõtlikkust. Tö...  Loe edasi »

15.11.2018 18. nov Kõue Kood
12.11.2018 KOSE GÜMNAASIUM kuulutab välja konkursid
09.11.2018 9.11.2018 Kose vallas perekonnaseisutoiminguid teha ei saa
08.11.2018 Kose valla kaasav eelarve. Ole kaasatud!
06.11.2018 JCI Jõulupuu
24.10.2018 Töökuulutus - arhitekt
22.10.2018 Heategevuslik toiduainete korjandus
22.10.2018 Ehituspakkumise kutse
22.10.2018 Kose valla arengukava aastateks 2015 - 2025 tegevuskava
17.10.2018 Sotsiaalosakond asub nüüd endistes panga ruumides
16.10.2018 Muudatused Kose siseliinidel
11.10.2018 Hange - Kose Spordimaja jõusaali renoveerimistööd
10.10.2018 Konkurss "Hea Naaber"
05.10.2018 Töökuulutus - muusikakooli direktor
05.10.2018 Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna lõunasuuna bussiliinidel
03.10.2018 TÕN kutsub kaasa lööma!
28.09.2018 Harju maakonna arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek
26.09.2018 Pikaajaline lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele
26.09.2018 Kas Teie elukoha andmed vajavad korrastamist?
24.09.2018 Töökuulutus - arhitekt
21.09.2018 Gaasiseadmete ohutus
20.09.2018 Aasta tegija otsib kandidaate!
18.09.2018 Kose ujula kaasajastamine, tervise- ja lastebasseini ehitamine on jõudnud lõpule
11.09.2018 Töökuulutus - kalmistu heakorratööline

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Aaspõllu kinnistu DP avalik väljapanek

Kose Vallavalitsuse 09.01.2018 korraldusega nr 7 on vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule Kolu külas, Aaspõllu kinnistu detailplaneering. Planeeringuala pindala ca 12 ha (katastritunnus 33701:002:0960). Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.02.2018 kuni 01.03.2018 Kose vallamajas (Hariduse tn 1, Kose alevik). Vastu võetud planeeringuga saab tutvuda Kose Vallavalitsuses kohapeal või internetis aadressil: www.kosevald.ee. Planeeringu eesmärgiks on Aaspõllu kinnistul Kose Vallavolikogu 24.09.2009 otsusega nr 240  kehtestatud „Aaspõllu kinnistu detailplaneering" ehitusõiguse oluline suurendamine, tootmis- ja ärimaa kruntide moodustamine, olemasoleva tootmismaa sihtotstarbe osaline muutmine ärimaaks, tankla-teenindusjaama ehitusõiguse seadmine. Koostatud detailplaneering ei ole kehtiva üldplaneeringu põhilahendust muutev. Vastavalt Kose valla üldplaneeringule on planeeritava ala juhtfunktsiooniks tootmismaa/ärimaa segahoonestusala maa. Planeeringulahenduse realiseerimisel tekib 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa riigimaantee kontakvööndis keskkonnasõbralik äri-ja tootmishoonete piirkond ca 12 ha suurusel maa-alal. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited esitada hiljemalt 01.03.2018 aadressil Kose Vallavalitsus, Hariduse tn 1, Kose alevik 75101 või e-posti aadressile vald@kose.ee

Valla statistika

Rahvaarv: 7196
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 5