19.03.2018 Huvitegevuse ning huvihariduse toetused

Vormid leitavad Haridus lehelt... 20. märtsiks 2018 (sh) saavad Taotlejad esitada teenuse pakkuja toetuse, õppuri toetuse ja transpordikulude toetuse taotluse tegevuste rahastamiseks tagantjärgi jaanuarist 2018 kuni mai lõpuni 2018. Ainult Teenuse...  Loe edasi »

16.03.2018 05.04 AASPÕLLU KINNISTU DETAILPLANEERINGU AVALIK ARUTELU
06.03.2018 14.03 infopäev (huvitegevus ja kaasav eelarve)
06.03.2018 Maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine“ kehtestamine
12.02.2018 Male tulemused

 

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae, Anija ja Raasiku vald, idas Albu vald, lõunas Paide ja Väätsa vald, läänes KohilaJuuru ja Kaiu vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Aaspõllu kinnistu DP avalik väljapanek

Kose Vallavalitsuse 09.01.2018 korraldusega nr 7 on vastu võetud ja suunatud avalikule väljapanekule Kolu külas, Aaspõllu kinnistu detailplaneering. Planeeringuala pindala ca 12 ha (katastritunnus 33701:002:0960). Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.02.2018 kuni 01.03.2018 Kose vallamajas (Hariduse tn 1, Kose alevik). Vastu võetud planeeringuga saab tutvuda Kose Vallavalitsuses kohapeal või internetis aadressil: www.kosevald.ee. Planeeringu eesmärgiks on Aaspõllu kinnistul Kose Vallavolikogu 24.09.2009 otsusega nr 240  kehtestatud „Aaspõllu kinnistu detailplaneering" ehitusõiguse oluline suurendamine, tootmis- ja ärimaa kruntide moodustamine, olemasoleva tootmismaa sihtotstarbe osaline muutmine ärimaaks, tankla-teenindusjaama ehitusõiguse seadmine. Koostatud detailplaneering ei ole kehtiva üldplaneeringu põhilahendust muutev. Vastavalt Kose valla üldplaneeringule on planeeritava ala juhtfunktsiooniks tootmismaa/ärimaa segahoonestusala maa. Planeeringulahenduse realiseerimisel tekib 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa riigimaantee kontakvööndis keskkonnasõbralik äri-ja tootmishoonete piirkond ca 12 ha suurusel maa-alal. Arvamused, ettepanekud ja vastuväited esitada hiljemalt 01.03.2018 aadressil Kose Vallavalitsus, Hariduse tn 1, Kose alevik 75101 või e-posti aadressile vald@kose.ee

Valla statistika

Rahvaarv: 7196
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 5