04.12.2018 REGISTREERI END KOSE VALLA ELANIKUKS!

TÄNAME KÕIKI, KES ON OMA KODUKOHAKS VALINUD KOSE VALLA. MEID ON 1.1.2019 SEISUGA 7223. Omavahel on tihedalt seotud kohaliku omavalitsuse eelarve ja valla elanik. Iga aasta 1. jaanuari seisuga vaadatakse maksumaksjate nimekirjad üle ja kõik, kes on...  Loe edasi »

25.05.2018 Kose alevikus saab ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumiseks küsida toetust

15.10.2019 23.10 ujula suletud ja 26.10 koolitus

Spordimaja ujula kolmapäeval, 23.10 suletud remonttööde tõttu. Laupäev, 26.10 kell 9 - 12.30 vetelpääste koolitus. Bassein avatakse kell 13.00.  Loe edasi »

14.10.2019 Töökuulutus - logopeed ja tasandusrühma õpetaja
10.10.2019 Töökuulutus - majahoidja
10.10.2019 Huvihariduse ja huvitegevuse avalik projektikonkurss
09.10.2019 Kosel algasid tervisekeskuse renoveerimistööd
08.10.2019 Kõue Perearstikeskuse patsientide rahulolu uuring
03.10.2019 Ohvriabi
02.10.2019 Rahulolu-uuring
02.10.2019 Uued torustikud Orus, Palveres, Vardjas, Ravilas ja Kosel valmis
30.09.2019 7.-11. oktoober ei saa teha pereregistritoiminguid
25.09.2019 Töökuulutus - remonditööline
25.09.2019 Töökuulutused - eripedagoog ja logopeed
19.09.2019 ESITA HARJUMAA AASTA TEGIJAD
19.09.2019 ALATES 23.09.2019 MUUTUB LIINI K7 SÕIDUPLAAN
19.09.2019 Töökuulutus - Kose-Uuemõisa Külakeskuse juhataja
19.09.2019 EHITISED REGISTRISSE 01.01.2020
17.09.2019 Gordoni Perekooli koolitusele registreerimine
17.09.2019 Tervisetegija 2019 ja Tervisetegu 2019
10.09.2019 Kose valla Aasta Isa
10.09.2019 Noortevaldkonna tunnustuskonkurss 2019 on avatud kandidaatide esitamiseks
02.09.2019 Töökuulutus - majahoidja-koristaja
30.08.2019 Kohaliku omaalgatuse programm on taas avatud
08.08.2019 Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2019
06.08.2019 Huvihariduse ja huvitegevuse toetamisest Kose vallas
05.08.2019 Ohvriabi kriisitelefon 116 006

Üldinfo

Kose vald paikneb 40 km pikkuses osas Tallinna-Tartu maantee ümbruses.  Vallas on 5 alevikku ja 58 küla. Valla administratiivne keskus, Kose alevik, asub Tallinnast ca 40 km kaugusel. Kose valla naabriteks on põhjas Saku, KiiliRae ja Raasiku vald, idas Järva vald ja Anija vald, lõunas Paide linn ja Türi vald, läänes Rapla vald ja Kohila vald.


     Vaata kõiki üritusi

KSH ja DP teated

« Tagasi

Aaspõllu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Kose Vallavalitsus otsustas 9. juulil 2019 korraldusega nr 379 kehtestada Kolu külas asuva Aaspõllu kinnistu detailplaneeringu. Kõnealust detailplaneeringut menetleti kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse alusel (alus EhSRS § 1 lg 1). Planeeritav ala hõlmab Aaspõllu katastriüksust (katastritunnus 33701:002:0960, sihtotstarve 100% tootmismaa) pindalaga 11,56 ha. Planeeritaval ala kehtib Kose Vallavolikogu 24.09.2009 korraldusega nr 240 kehtestatud Aaspõllu kinnistu detailplaneering. Käesoleva detailplaneeringuga muutub osaliselt kehtetuks 2009 aastal kehtestatud Aaspõllu kinnistu detailplaneering (vt korralduse lisa). Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine, ehitusõiguse määramine tootmis- ja ärihoonete ning tankla-teenindusjaama püstitamiseks. Kose valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala segahoonestusalal (tootmine ja äri), kus on detailplaneeringu koostamise kohustus. Detailplaneering ei ole vastuolus kehtiva Kose valla üldplaneeringuga. Kokku moodustatakse 9 krunti – üks ärimaa sihtotstarbega krunt (POS 1), üks tee ja tänava maa sihtotstarbega krunt (POS 2), neli tootmismaa ja ärimaa sihtotstarbega krunti (POS 3, POS 4, POS 5, POS 6), kaks toomismaa krunti (POS 7, POS 8), millest POS 7 võib alternatiivvariandi rakendamisel määrata jäätmehoidla- ja tootmismaa sihtotstarbe (50%/50%) ning üks maatulundusmaa sihtotstarbega krunt (POS 9). POS 3, POS 4, POS 5 ja POS 6 kruntide hoonete suurim lubatud kõrgus on 24 meetrit, hoonete suurim laubatud arv 3. POS 1 krundil on hoonete suurim lubatud kõrgus 12 meetrit, hoonete suurim lubatud arv 2. Võimalikud on ka alternatiivlahendused, mida on täpsemalt kirjeldatud detailplaneeringu seletuskirjas. Planeeringualale on juurdepääs tagatud 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee (katastritunnus 33701:002:0961) kogujatee kaudu. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Kose Vallavalitsuse majandusosakonnas (Hariduse tn 1, Kose alevik, II korrus) või aadressil https://service.eomap.ee/kosevald/.

Täiendav info: Enelin Alter, enelin@kose.ee, 6339325.


Valla statistika

Rahvaarv: 7223
Pindala: 532,85 km²
Suurim asula: Kose (1977)
Koole: 5