Turvakoduteenus

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tagatakse isikule vajaduse korral kriisiabi, mis aitab taastada isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus ning nõustatakse isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.
 
Turvakoduteenust on õigustatud saama laps, kes vajab abi hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ja täisealine isik, kes vajab turvalist keskkonda.
 
Turvakoduteenus tagatakse perioodiks, mis on vajalik teenust saama õigustatud isiku turvalisuse tagamiseks ning edasise elu korraldamiseks.
 
Täiendavat teavet last kasvatavale isikule ja lapsele osutatava turvakoduteenuse kohta annavad lastekaitse vanemspetsialist Kristel Kadapik , tel. 6339305, e-post kristel.kadapik@kosevald.ee või lastekaitse vanemspetsialist Tiina Mander, tel. 6339305, tiina.mander@kosevald.ee.
 
Täiendavat teavet täisealisele osutatava turvakoduteenuse kohta annab sotsiaalnõunik Merike Pihla, tel. 6339327, e-post merike.pihla@kosevald.ee.