Turvakoduteenus

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada abivajajale ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tagatakse isikule vajaduse korral kriisiabi, mis aitab taastada isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus ning nõustatakse isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Turvakoduteenust on õigustatud saama laps, kes vajab abi hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ja täisealine isik, kes vajab turvalist keskkonda.

Turvakoduteenus tagatakse perioodiks, mis on vajalik teenust saama õigustatud isiku turvalisuse tagamiseks ning edasise elu korraldamiseks.

Lisainfot last kasvatavale isikule ja lapsele osutatava turvakoduteenuse kohta saab lastekaitse vanemspetsialistilt.

Lisainfot täisealisele osutatava turvakoduteenuse kohta saab sotsiaalnõunikult.

Kontakt

Sotsiaalosakond
Lastekaitse vanemspetsialist
Kristel Kadapik
tel 633 9305, 5918 4084
kristel.kadapik@kosevald.ee

Sotsiaalosakond
Lastekaitse vanemspetsialist
Tiina Mander
tel 633 9305, 5192 3220
tiina.mander@kosevald.ee

Sotsiaalosakond
Sotsiaalnõunik
Merike Pihla
tel 633 9327
merike.pihla@kosevald.ee

Õigusaktid