Tervise- ja heaolukomisjon

25. novembril 2020 moodustati Kose valla tervise- ja heaolukomisjon. Vallavalitsuse korraldusega kinnitati komisjoni liikmed ja tegevuse ülesanded.
 
Tervise- ja heaolukomisjoni tegevuse ülesanded seisnevad järgmises:
          
  1. selgitab välja ja kirjeldab Kose valla tervist ja heaolu mõjutavad riskitegurid;
  2. töötab välja ja rakendab valla tervisedenduslikud tõenduspõhised strateegilised suunad, mis toetavad Kose valla arengut;
  3. koordineerib valdkondade ja piirkondade üleselt elanike tervist ja heaolu toetavat tegevust Kose vallas;
  4. toetab piirkonna elanike, ühenduste, organisatsioonide ja paikkondade tervisesuutlikkuse arendamist ja tervisliku elukeskkonna kujundamist;
  5. teeb ettepanekuid organisatsioonidele ja vallavalitsusele tervisepoliitiliste otsuste tegemiseks arengukavade koostamisel ja analüüsib ja hindab teostatud tegevuste efektiivsust, tõhusust ja kvaliteeti.