2017 tegevuskava muudatusettepanekud

Kose valla arengukava tegevuskava muutmisettepanekud seisuga 21.09.2017 (XLS fail)

Esimesel töölehel on laekunud ettepanekud ja teisel töölehel on kogu tegevuskava

2016 tegevuskava muudatusettepanekud

Kose valla arengukava tegevuskava muutmisettepanekud seisuga 1.09.2016.

Töölehel "Kose AK 15.10.2015" on vallavolikogu poolt eelmisel aastal kinnitatud versioon tegevuskavast.

Töölehel "Kose AK 01.09.2016 ettepanekud" on esitatud kõik laekunud ettepanekud.

Töölehel "Kose Vallav. muutm ettep." on lisandunud Kose Vallavalitsuse ettepanekud.

 

Laekunud ettepanekud Kose Vallavolikogu 06.11.2014 määruse nr 42 „Kose valla arengukava aastateks 2015-2025 vastuvõtmine"

Lisa 2 Kose valla tegevuskava 2015-2025 muutmiseks

1. ettepanek: 26.08.2015, Laine Mägi, Kuivajõe Kõrts

Lisada tegevuskava punkt IV.9 Kuivajõe Kõrtsi ja selle lähiümbruse restaureerimis- ja taastamistööd vastutaja lahtrisse lisaks Common Invest´ile ka MTÜ Kuivajõe Külakeskus.

 

2. ettepanek: 31.08.2015, Margus Proos, OÜ Kose Vesi

1) asendada  tegevuskava punktis VIII.2.1 sõnastus Kose valla (sh endise Kõue valla) ÜVK kavade elluviimine sõnastusega „Kose valla ÜVK kava elluviimine" ja korrigeerida tegevuse eeldatavat maksumust vastavalt valmivas ÜVK arendamise kavas märgitud numbrile;

2) tegevuskava punktis VIII 2.2 jätta tegevusest Soojatrasside rekonstrueerimine (Ravila, Kose-Uuemõisa, Kose) välja Ravila, mis on tehtud, ja asendada vastavalt summa 206 000,00 summaga 170 000,00;

3) vaadata üle tegevuskava punktisVIII 2.3, kas tegevus „Oru individuaalkatlamajade üleviimine alternatiivküttele" on asjakohane.

 

3. ettepanek: 01.09.2015, Eha Sepp, Kose-Uuemõisa Arendamise Selts

Pikendada Kose-Uuemõisa arengut puudutavate tegevuste elluviimise perioodi aasta võrra järgmistes punktides:

II.9.1: Mänguväljakute rajamine noortekeskuste juurde (turnimisvahendid) – Kose, Ravila, Oru, Kose-Uuemõisa;

III.3: Kose-Uuemõisa laululava renoveerimine;

III.4: Kose-Uuemõisa parki matka- ja õpperadade atraktsioonide rajamine;

III.10: Tenniseväljaku rajamine Kose-Uuemõisale;

IV.28: Kose –Uuemõisa külakeskuse inventari täiendamine.

 

4. ettepanek: 02.09.2015, Piia Pärsik, MTÜ Kose Tennis

Lisada tegevuskava alajaotusesse III Kultuur, sport ja vaba aeg punktide III.1 ja III.2 vahele järgmine rida:

„Kose Spordimaja renoveerimine ja sise tenniseväljakute rajamine".

Teostamise periood: 2015-2019.

Eeldatav maksumus 400 000 (tennisehall), 400 000 (Kose Spordimaja).

Finantseerimise allikad: EL fondid, erasektor.

Vastutaja: Erasektor.

Selgitus: ÜHISPROJEKT- spordimaja renoveerimine ja  sise tenniseväljakute ehitamine/rajamine spordimaja vastas olevale parkla alale. Võimalusel hooned omavahel ühendada kas klaasist galerii või tunneli kaudu. Tennisehalli administreerimine ja teenindusruumid jäävad spordimaja hoonesse ehk süda hakkab paiknema spordimajas. Sisaldab ujula laiendamist, fitnessi poole välja ehitamist - jõusaal koos rühmatreeningute saalidega, kohvik, lastetuba, teenindusettevõtted. Tennisehalli hoonesse võimalik planeerida kergejõustiku jooksurada. Eeldatav maksumus on välja toodud eraldi nii spordimaja kui ka tennisehalli kohta. Võimalusel ka valla osalus projektis.

 

5. ettepanek: 02.09.2015, Kalle Talioja, MTÜ Tuhala Looduskeskus

1) täiendada punkti IV.5 Tuhala Looduskeskuse hoone renoveerimine ning matkarada sõnastusega „Tuhala Looduskeskuse (Nõiakaevu kõrval) hoone renoveerimine ning matkarada Kata külas" ning pikendada tegevuste läbiviimise aega ajavahemikuks 2015-2020;

2) parandada tegevuskava punktis IV.6 Kuivajõe ja selle lähiümbruse kultuuriliste ja looduslike vaatamisväärtuste säilitamine ning korrastamine viga: eemaldada MTÜ Tuhala Looduskeskus vastutaja realt, kuna Kuivajõe (Kuivajõe küla) ja selle ümbrusega ei ole MTÜ-l Tuhala Looduskeskus mingit seost.

 

6. ettepanek: 03.09.2015, Marika Tamm, Kose Päevakeskus, Palvere Külakeskus ja MTÜ Palvere Külaselts. Ettepanekute loetelu eraldi failina ava siit.