Tähtsamad telefoninumbrid

Üldine häirekeskuse tasuta number: 112 
Politsei infotelefon: 612 3000

Piirkonnapolitseinik Kristel Talv 6124658, 53093904, kristel.talv@politsei.ee
Piirkonnapolitseinik (tegeleb laste ja noortega) Gitte Lees 6124658, 56660840 gitte.lees@politsei.ee
Piirkonnavanem Ivo Roosimägi 6124637, 5229016, ivo.roosimagi@politsei.ee

Riigiinfo telefon 1247
riigimaanteedel toimuv sh talihoole

Lumetõrje kontaktid www.kosevald.ee/lumetorje

Ohvriabi kriisitelefon: 116006
Jüri Alex Kušner
58602830
juri.kusner@sotsiaalkindlustusamet.ee
Karjääri 11, Maardu/P.Pinna 4, Lasnamäe

Lasteabi telefon: 116111

Põhja-Eesti Päästekeskuse Kose Tugikomando komandopealik 

Telefon: 6061 355

 

Elektririkked

Eesti Energia telefon 1343

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avariidest teatamine endise Kose valla territooriumil:
OÜ Kose Vesi
Telefon: 53 320 446

Endise Kõue valla territooriumil vee, kanalisatsiooni ja soojamajandusega tegeleb SA Kõue Varahaldus. Tel 608 3343, 513 2793

 

Kose ja Tuhala kalmistu
Telefon 5113794

 
Paunküla Hooldekeskus
6 717 723
 
Priit Koppel´i Kose loomakliinik
5662 8229, 603 6660
 
 
Fekaalivedu ning septikute tühjendust pakkuvad ettevõtjad

1) Radix Transport OÜ transport@radix.ee tel 564 84864
2) Olavi Vestel FIE tel 5202785

 

Korvtõstuk
1) Kuni 22 m, Comander OÜ, Kristo Saarmas 56602058

Ehitus- ja lammutusjäätmete vedu multilift konteineritega
1) Radix Transport OÜ transport@radix.ee tel 56 48 4864

 

Naabrivalve piirkonnad

Kose vallas on 4 naabrivalve sektorit - Pärtlimäe, Kaasiku, Ardu lasteaia ja Rõõsa. Kokku 37 kodu. 

Täpsem info Naabrivalve kodulehel www.naabrivalve.ee

 

Korstnapühkijad

Kerli Lesomägi kerli@korstnaohutus.eu  58856367
Andres Lokk  korstnapuhastus@gmail.com  53799333
Aivar Nüganen  ainservis@gmail.com  56240139
Jürmo Piberman  info@korstnapuhastaja.ee  56219440
Juhan Räni   juhanrani@gmail.com  5221082
Tarmo Tuisk tarmo@projektimehed.eu  56485903
Arvo Piht  korstenpuhtaks@raetps.eu  58771665
Janek Otsa   janek.otsa@gmail.com 55 647 810
Lauri Sepp   ahjuteenused@gmail.com  56639398
Urmas Jõffert  (4. taseme potsepp)       56 67 67 67
Ahti Eelmäe   ahti@ahjuvana.ee     53449660