Tähtsamad telefoninumbrid

Üldine häirekeskuse tasuta number: 112 
Politsei infotelefon: 612 3000

Piirkonnapolitseinik Kristel Talv 6124658, 53093904, kristel.talv@politsei.ee
Piirkonnapolitseinik (tegeleb laste ja noortega) Gitte Lees 6124658, 56660840 gitte.lees@politsei.ee
Piirkonnavanem Ivo Roosimägi 6124637, 5229016, ivo.roosimagi@politsei.ee

Riigiinfo telefon 1247
riigimaanteedel toimuv sh talihoole

 

Ohvriabi kriisitelefon: 116006
Jüri Alex Kušner
58602830
juri.kusner@sotsiaalkindlustusamet.ee
Karjääri 11, Maardu/P.Pinna 4, Lasnamäe

Lasteabi telefon: 116111

Põhja-Eesti Päästekeskuse Kose Tugikomando komandopealik 

Telefon: 6061 355

 

Elektririkked

Eesti Energia telefon 1343

 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni avariidest teatamine endise Kose valla territooriumil:
OÜ Kose Vesi
Telefon: 53 320 446

Endise Kõue valla territooriumil vee, kanalisatsiooni ja soojamajandusega tegeleb SA Kõue Varahaldus. Tel 608 3343, 513 2793

 

Kose ja Tuhala kalmistu
Telefon 5113794

 
Sihtasutus Kõue Varahaldus
608 3343, 513 2793
 
Paunküla Hooldekeskus
6 717 723
 
Priit Koppel´i Kose loomakliinik
5662 8229, 603 6660
 
 
Fekaalivedu ning septikute tühjendust pakkuvad ettevõtjad

1) Radix Transport OÜ transport@radix.ee tel 564 84864
2) Olavi Vestel FIE tel 5202785
3) FIE Herkki Roosenbaum tel 5114830

Korvtõstuk
1) Kuni 22 m, Comander OÜ, Kristo Saarmas 56602058

Ehitus- ja lammutusjäätmete vedu multilift konteineritega
1) Radix Transport OÜ transport@radix.ee tel 56 48 4864

Kose Valve MTÜ

Telefon: 51 56 388

 

Naabrivalve piirkonnad

Kose vallas on 4 naabrivalve sektorit - Pärtlimäe, Kaasiku, Ardu lasteaia ja Rõõsa. Kokku 37 kodu. 

Täpsem info Naabrivalve kodulehel www.naabrivalve.ee

 

Korstnapühkijad

Kerli Lesomägi kerli@korstnaohutus.eu  58856367
Andres Lokk  korstnapuhastus@gmail.com  53799333
Aivar Nüganen  ainservis@gmail.com  56240139
Jürmo Piberman  info@korstnapuhastaja.ee  56219440
Juhan Räni   juhanrani@gmail.com  5221082
Tarmo Tuisk tarmo@projektimehed.eu  56485903
Arvo Piht  korstenpuhtaks@raetps.eu  58771665
Janek Otsa   janek.otsa@gmail.com 55 647 810
Lauri Sepp   ahjuteenused@gmail.com  56639398
Urmas Jõffert  (4. taseme potsepp)       56 67 67 67
Ahti Eelmäe   ahti@ahjuvana.ee     53449660