Surma registreerimine

Registripidaja Ivi Teras
Telefon: 6339 329
Vallamaja II korrusel Swedbank peal
Vastuvõtuajad:

E-N 8.00-12.30, 13.30-17.00
    R 8.00-12.30, 13.30-16.00

 

Ardu teeninduspunkt Ardus Kesk tee 6
Telefon: 6083 324
E-N 8.00-12.00, 13.00-17.00
    R 8.00-12.00, 13.00-15.00
 

Kui kiiresti tuleb surm registreerida?

Surma registreerimiseks esitab seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates perekonnaseisuasutusele avalduse surnu abikaasa, sugulane, hõimlane, tervishoiuteenust osutava asutuse juht, politseiametnik või muu isik, kellel on andmeid isiku surmakohta (Perekonnaseisutomingute seadus § 33, edaspidi PTS).
Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates (PTS § 32). Surma registreerimisel koostatakse surmakanne ja väljastatakse surmatõend.

 

Kus tuleb surm registreerida?

Surma on võimalik registreerida Kose Vallavalitsuses, aga ka kõikides teistes kohalikes omavalitsustes, sõltumata elukohast.

 

Millised dokumendid esitada?

Surma registreerimiseks tuleb esitada:
arstlik surmatõend ja surnu isikut tõendavad dokumendid (pass, ID kaart).

Matusetoetust makstakse 100 eurot.

 

Kose ja Tuhala kalmistu
Telefon 5113794

 

Kose valla kalmistute kasutamise eeskiri