Juhtimisstruktuur

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Ametikoht

Töökoht

Vallavanem

 

 

volituste aeg

Abivallavanem

1

 

tähtajatu

1.1 Vallakantselei

 

 

 

Vallasekretär

1

 

tähtajatu

Jurist-volikogu sekretär

1

 

tähtajatu

Registripidaja

1

 

tähtajatu

Sekretär-asjaajaja

1

 

tähtajatu

Sekretär-registripidaja

1

 

tähtajatu

Infotehnoloog

 

1,5

tähtajatu

KOKKU

6

1,5

 

1.2 Finantsosakond

 

 

 

Finantsjuht

1

 

tähtajatu

Vanemraamatupidaja

1

 

tähtajatu

Vanemraamatupidaja

 

3

tähtajatu

 

 

 

 

KOKKU

2

3

 

1.3 Majandusosakond

 

 

 

Keskkonnanõunik

1

 

tähtajatu

Ehitusnõunik

1

 

tähtajatu

Arhitekt

1

 

tähtajatu

Maakorraldaja

2

 

tähtajatu

Järelevalve spetsialist

1

 

tähtajatu

KOKKU

6

 

 

1.4 Sotsiaalosakond

 

 

 

Sotsiaalnõunik

1

 

tähtajatu

Lastekaitse vanemspetsialist

2

 

tähtajatu

Sotsiaaltöö vanemspetsialist

1

 

tähtajatu

 

 

 

 

KOKKU

4

 

 

1.5 Haridus- ja kultuuriosakond

 

 

 

Haridusnõunik

1

 

tähtajatu

Kultuurinõunik

1

 

tähtajatu

 

 

 

 

KOKKU

2

 

 

1.6 Haldusosakond      
Haldusjuht   1 tähtajatu
Toitlustusjuht   1 tähtajatu
Bussijuht-varustaja   1 tähtajatu
Koristaja-majahoidja   1 tähtajatu
KOKKU   4  

 

 

 

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

20

8,5

 

Teenistuskohtade koormus kokku

28,5