Sõprusvallad

Partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimine Ilawa vallaga.

21.-24. juulini viibis Poolas, Ilawas, Kose valla delegatsioon, et allkirjastada Kose ja Ilawa valdade vaheline partnerluse- ja  koostööleping.

Lepingule kirjutasid alla Ilawa vallavanem Krzysztof Harmaciński ja Kose vallavanem Merle Pussak.

Lepinguga määratleti koostöö peamised suunad ja valdkonnad:

1.      koostöö omavalitsuste tasemel eeskätt hariduse, spordi, kultuuri, turismi, majanduse, keskkonnakaitse ja sotsiaaltöö valdkondades;

2.      korraldada kohtumisi kahe omavalitsuse elanike ning nendes omavalitsustes tegutsevate ühingute ja  organisatsioonide vahel.

Ilawa vald asub Poola Ida osas, põneva ajalooga ja looduskaunis regioonis, 75 järve piirkonnas. Suurim järv, Jeziorok, on 27 km pikk ning Drweca jõe kaudu ühendatud Elblaski Kanaliga, mille abil on ühendus Balti merega.
Ilawa territooriumi suurus on 422 km2, elanike arv 12 800. Ilawa vallas on 10 kooli, koolide
juures on ka lasteaiad.

Ilawa piirkonna olulisimateks tööstusharudeks on põllumajandus, selle valdkonna olulisemateks harudeks on piimandus  ja kalkunikasvatus. Teiseks väga oluliseks tööstusharuks piirkonnas on turism. Tööstusharudest omavad olulist osa ka mööblitööstus, kosmeetikatööstus ja ehitusvaldkond.
Lähipespektiivis on plaanis korradlada eri valdkondade esindajate kohtumisi, kontaktide vahetamisi ja leida erinevaid pidepunkte koostöö süvendmiseks.

Lepingu allkirjastamine Poolas

 

Koostöölepingu sõlmimine Pagegiai vallaga.

23.-25. septembrini viibis Leedus, Pagėgiais, Kose valla delegatsioon, et allkirjastada Kose ja Pagėgiais valdade vaheline partnerluse- ja  koostööleping.
Lepingule kirjutasid alla Pagėgiai vallavanem Virginijus Komskis ja Kose vallavanem Merle Pussak.
Lepingus sätestati vastastikkused koostööpunktid, millega osapooled:

1. loovad oma haldusalas nii Kose kui Pagėgiai valla ettevõtetele ja organisatsioonidele soodsad tingimused kahepoolse äri- ja muu majanduskoostöö arendamiseks, samuti investeeringuteks mõlemale poolele kasulikesse ühistesse projektidesse;

2. aitavad luua ja laiendada püsivaid kontakte kultuuri ja kunsti, sotsiaaltöö, turismi ja spordi alal ning Kose ja Pagėgiai valdade avalike organisatsioonide vahel;

3. loovad vajalikud tingimused professionaalsete, harrastajate ja lastekollektiivide osalmiseks festivalidel, ülevaatustel ja võitlustel, kunstinäituste ja muuseumite väljapanekute vahetamiseks ja muud laadi kunsti- ja kultuurialasteks tegevusteks;

4. võtavad kasutusele vajalikud meetmed organiseerimaks infovahetust mõlemale poolele imponeerivates valdkondades ja jagavad üksteisega potentsiaalseid majandusarengu võimalusi puudutavaid andmeid Kose ja Pagėgiai valdades.

Pagėgiai vald asub Leedu edelaosas, piirneb Kaliningradiga, piiriks on Neemeni jõgi. Pagegiai territooriumi suurus on 54 tuhat  hektarit. Pagėgiai vald koosneb 5 regioonist: Stoniškiai, Natiškiai, Pagėgiai, Lumpenai ja Vikyškiai, milles on kokku 101 küla. Rahvaarv on 12 208 elanikku, suurima elanike arvuga 2393, on piirkonna keskus Pagėgiai. Põllumajandusmaad on 38 015 ha, metsamaad 8200 ha, veega kaetud territooriumi 1966 ha, Rambynase Regionaalpark hõlmab 4786 ha territooriumi pindalast.
Pgegiai piirkonnas on levinud karjakasvatus, piimatööstus, väikeettevõtlus. Suurimad ettevõtted, Vilkyšky piimatööstus (tuntud kaubamärgi all „Vilki") ja lihatööstus, on tuntud ka mujal maailmas.
Pagėgiai piirkonnast saab alguse ajalooline Neemeni jõe delta oma rohkearvuliste ojade ja väikeste järvekestega. Piirkond on tuntud erilise loodusnähtuse poolest- iga-aastased Neemeni jõe üleujutused. Üleujutuste perioodil katab vesi kohati kolmandiku valla territooriumist. Lisaks kaunile loodusele on piirkonnas mitmeid erinevaid turismiatraktsioone.

 

Lepingu allkirjastamine Leedus

 

 

Kose valla sõpruskohtumine Ungaris.

Kose vald on otsinud juba mõnda aega sõprusomavalitsust Euroopas. Võimalus selleks avanes käesoleva aasta kevadel, kui Ungari Ócsa linn tegi koostööpakkumise umbes sama suure ja samaväärsete huvidega omavalitsuse leidmiseks Eestist. 

Võtsime pakkumise vastu, sest Ócsa linnal ja Kose vallal on paljugi ühist. Väike võrdlus – 9000 elanikuga Ócsa linn asub 30 kilomeetri kaugusel Ungari pealinnast Budapestist, ka ligi 6000 elanikuga Kose vald asub alla 40 kilomeetri Tallinnast. Ócsa linnas on kirik 13 sajandist, ka Kose kirik sai alguse 13. sajandil. Ócsa linnas on hulgaliselt kultuuri- ja spordikollektiive, sama on Kose vallas. Ócsa territooriumil asub 400 aastat vana veinikeldrite mägi ja rahvuspark, kus leidub paljusid kaitse all olevaid looma-, linnu- ja taimeliike, ka Kose vallas asub unikaalne karstiala ja äsja sai moodustatud selle kaitseks ka Rahkvälja kaitseala.
Tänaseks on esimene ühiskohtumine Ungaris juba seljataga. Ajavahemikus 8.-11. novembrini osalesid ühiskohtumistel Ocsa linnas Kose valla poolt 4 vallavolikogu ja 4 vallavalitsuse esindajat, Kose Gümnaasiumi Neidudekoor ja Neidude rahvatantsurühm ning Kose Noortekoor, nende juhendajad ja saatjad Heli Sepp ja Leida Tiis ning Vaike Juursalu ja Merike Pihla. Ocsa Kultuurimajas oli välja pandud ka ühine kunsti-käsitöö näitus: Ungari laste maalinäitus ja meie Kose Gümnaasiumi õpilaste käsitöönäitus, juhendajaks Heli Mölder – suur tänu kõigile!
Kohalike kogukondade vahelise koostöö raames kirjutasime alla koostööleppe nii sõbralike kontaktide tugevdamiseks ja arendamiseks kui ka Eesti Vabariigi ja Ungari Vabariigi vaheliste kontaktide tugevdamise eesmärgil. Leppele kirjutasid alla Ócsa linna esindajana linnapea Dönti Károly, Kose valla esindajatena Kose vallavanem Vello Jõgisoo ja vallavolikogu esimees Uno Silberg ning Slovakkia Palásti küla esindajana külavanem Korcsok László. 
Koostööleppe eesmärgiks on vahetute kontaktide loomine kolme omavalitsuse elanike vahel ja jagada vastastikuselt oma kogemusi administratiivsete küsimuste, hariduse, kultuuriteenuste, spordi, sotsiaalteenuste, tervishoiu, ehitusküsimuste ja liikluse alal ning muudes valdkondades ja seda kõike eelkõige kolme omavalitsuse vahelise järjepideva koostöö kindlustamiseks.
Kokkuvõttes saime sooja ja südamliku vastuvõtu osalisteks, erilist tähelepanu pälvisid oma esinemistega aga meie noored lauljad ja tantsijad. Edaspidi püüame Ungari ja Slovakkia sõpradele vastata samaga – järgmine ühiskohtumine toimub juba 1. juunil 2008 Kose vallas.