Dokumendid:

Valimisjaoskondade moodustamine

Jaoskonnakomisjonide esimeeste ja liikmete nimetamine

 

Info:

1. märtsil toimuvad riigikogu valimised

Riigikogu valimistel omavad hääleõigust vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud. Hääletada ei saa teovõimetuse või vanglakaristuse kandmise korral. Valija peab olema kantud 30. jaanuari 2015 seisuga valijate nimekirja registrijärgse elukohaga selles omavalitsuses, kus hääletatakse.
Hääletamisviise on mitmeid: valimispäeval hääletamine, eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine. Maakonnakeskuses saab elukohast sõltumatult eelhääletada neljapäevast, 19. veebruarist kuni pühapäeva, 22. veebruarini.
Elukohajärgses jaoskonnas saab eelhääletada 23.-25. veebruarini. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
Kui valija ei viibi hääletamise ajal elukohas näiteks terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral, siis on võimalik taotleda hääletamist asukohas (näiteks elukohas, mis ei ole tema rahvastikuregistri järgne elukoht, haiglas, ööpäevases hoolekandeasutuses). Selliselt hääletada on võimalik valimispäevale eelse nädala esmaspäevast kolmapäevani. Hääletamise soovist tuleb eelnevalt kirjalikult teada anda lähimale jaoskonnakomisjonile või valla- ja linnavalitsusele.
Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral on võimalik taotleda hääletamist ka kodus. Kodus hääletamise taotlust saab esitada nii kirjaliku avalduse kui ka telefoni teel. Telefoni teel saab hääletamiskasti koju tellida ainult valimispäeval kella 9-st kuni kella 14-ni.
Hääletada saab ka elektrooniliselt, sõltumata valija asukohast. Elektrooniline hääletamine algab 19. veebruaril kell 9.00 ja lõpeb 25. veebruaril kell 18.00. Elektrooniliselt saab hääletada üksnes ID-kaardi või mobiili-ID ja interneti ühendusega arvuti olemasolul. E-häält on võimalik muuta, hääletades eelhääletamise ajal uuesti elektrooniliselt või minnes eelhääletamise ajal valimisjaoskonda sedeliga hääletama. Kui elektrooniliselt hääletanu muudab oma häält valimisjaoskonnas, siis läheb arvesse seal antud paberhääl. Elektrooniliselt saab hääletada veebilehel www.valimised.ee
01.03.2105 on VALIMISPÄEV. Hääletamine algab kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.
Valimisjaoskondade piirid ja hääletamisruumide asukohad
Valimisjaoskond nr 1 – Kose alevik
Valimisjaoskonna nr 1 piirid: Kose alevik, Ahisilla küla, Liiva küla.
Valimisjaoskonna nr 1 hääletamisruum asub Kose vallamajas Hariduse tn 1, Kose alevik, Kose vald.
Valimisjaoskond nr 2 – Kose-Uuemõisa alevik
Valimisjaoskonna nr 2 piirid: Kose-Uuemõisa alevik, Krei küla, Karla küla, Kolu küla, Kuivajõe küla, Tade küla.
Valimisjaoskonna nr 2 hääletamisruum asub Kose-Uuemõisa Raamatukogus, Tiigi tn 1, Kose-Uuemõisa alevik, Kose vald.
Valimisjaoskond nr 3 – Ravila alevik
Valimisjaoskonna nr 3 piirid: Ravila alevik, Nõmbra küla, Palvere küla, Raveliku küla, Sõmeru küla, Vardja küla, Viskla küla, Vilama küla Võlle küla.
Valimisjaoskonna nr 3 hääletamisruum asub Ravila Lasteaias, Ravila alevik, Kose vald.
Valimisjaoskond nr 4 - Oru küla
Valimisjaoskonna nr 4 piirid: Oru küla, Kanavere küla, Kata küla, Nõrava küla, Saula küla, Tammiku küla, Tuhala küla.
Valimisjaoskonna nr 4 hääletamisruum asub Oru Põhikoolis, Oru küla, Kose vald.
Valimisjaoskond nr 5 – Ardu alevik
Valimisjaoskonna nr 5 piirid: Aela küla, Ardu alevik, Kadja küla, Katsina küla, Kiruvere küla, Kukepala küla, Kõrvenurga küla, Kõue küla, Laane küla, Leistu küla, Nutu küla, Nõmmeri küla, Pala küla, Paunaste küla, Paunküla, Puusepa küla, Rava küla, Rõõsa küla, Saarnakõrve küla, Sae küla, Silmsi küla, Triigi küla, Vahetüki küla, Vanamõisa küla, Virla küla.
Valimisjaoskonna nr 5 hääletamisruum asub Kose Vallavalitsuse teeninduspunktis, Kesk tee 6, Ardu alevik.
Valimisjaoskond nr 6 – Habaja alevik
Valimisjaoskonna nr 6 piirid: Alansi küla, Habaja alevik, Harmi küla, Kantküla, Kirivalla küla, Lutsu küla, Lööra küla, Marguse küla, Ojasoo küla, Riidamäe küla, Sääsküla, Uueveski küla, Äksi küla.
Valimisjaoskonna nr 6 hääletamisruum asub Habaja Raamatukogus, Habaja alevik.
Valijad saavad hääletada väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamispäevadel valimisjaoskonnas nr 1 ja 5.
Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrisse on kantud ainult omavalitsusüksuse täpsusega on nr 1.
Valimisjaoskonda minnes tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument (näiteks pass, isikutunnistus, juhiluba, pensionitunnistus), millel on isiku nimi, sünniaeg või isikukood ja foto. Valijakaarti ei ole vaja kaasa võtta. Iga valija hääletab ise ja oma hääleõigust ei saa kellelegi teisele loovutada ka volikirja alusel.
Kandidaatide nimekirjaga saab tutvuda ka Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel (vvk.ee), samuti valimisjaoskonnas.