Raieloa taotlus

Toimingu üldandmed
 

 

Kirjeldus

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Kestvus

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 30 päeva

Õigusaktid

  • Looduskaitseseadus
  • Raieloa andmise tingimused ja kord

Vastutaja

Taimar Lossmann, taimar@kose.ee, tel. 6339 321

 


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege ID kaardiga Kose valla kodulehele vajutades allolevale taotluse nupule. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Taotluse esitamiseks tuleb vorm digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kose Vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:


Taotlemine pabervormil

 

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab käesolevalt lehelt või Kose vallamajast. Vastuvõtuajad: E. T. K. N. 8.00-17.00 (lõuna 12:30-13:30), R 8.00-16.00 (lõuna 12.30-13.00)

Vajaminevad dokumendid

          Lapsevanema, eestkostja või hooldaja  vormikohane avaldus

Blankett

  • Raieloa taotlus