Kultuurikeskus ja külakeskused

KOSE KULTUURIKESKUS

 

Hariduse 2

 

Administraator 6036300, kultuurikeskus@kose.ee

Juhataja: Kerli Sild telefon 56628038, e-post kerli@kose.ee

 

 

KOSE  PÄEVAKESKUS

 

alustas tegevust: 27. september 2002
aadress: Hariduse 2 II korrus, Kose , Harjumaa 75101

kontakt:6756  202,  paevakeskus@kose.ee

juhataja:Malle Lambasaar

Ruumide üürimise hinnakiri:Kose Vallavalitsuse määrus 18.04.2011 nr 10
Päevakeskuses tegutsevad ringid:
* Memmede rahvatantsurühm Madli (juhendaja Malle Lambasaar)
* Seeniortants (juhendaja Malle Lambasaar)
* Eakate lauluansambel Kanarbik (juhendaja Heli Sepp)
* Eakate tervisevõimlemine (juhendaja Malle Lambasaar)
* Sõnakunst, näitering (L.Niidas)
* Kangastelgedel kudumine (juhendaja Maia Värv)
* Lauluklubi (juhendaja H.Hanikat)
* Lauamängud (juhendaja H.M.Priks)

* Kose Pasunakoor (dirigendid Olev Roosa, Peeter Sööt)

* Eakate klubi Elulõng (Mare Algre)

 

 

ORU  KÜLAKESKUS

 

alustas tegevust: 1928 Tuhala rahvamaja, praeguses majas 2005 aastast

aadress:Oru küla, Kose vald, Harjumaa 75103

juhataja: Jekaterina Kaljukivi, 58545273, orukulakeskus@kose.ee

koduleht: www.orukulakeskus.ee

Külakeskuses tegutsevad ringid:
* Oru naisrahvatantsurühm (juhendaja Maarika Tuttelberg)
* Oru segarahvatantsurühm (juhendaja Maarika Tuttelberg)
* Oru memmede rahvatantsurühm  (juhendaja Maarika Tuttelberg)
* Oru memmede lauluansambel (juhendaja Anneli Veinberg)
* Oru kvartett (juhendaja Anneli Veinberg)
* Eakate klubi Hõbelõim (Milvi Nokkur)

 

 

KOSE-UUEMÕISA KÜLAKESKUS

 

asutatud: 1. oktoober 2010

aadress:Kesk 15, Kose-Uuemõisa, Kose vald, Harjumaa 75102

Ruumide üürimise hinnakiri:Kose Vallavalitsuse määrus 18.04.2011 nr

Kontakt: Aivi Vooremäe 53876 750

Külakeskuses tegutsevad ringid:
* Kuivajõe naisrahvatantsurühm (juhendaja Leida Tiis, Maarika Tuttelberg)
* Segarahvatantsurühm KAPAK (juhendaja Kadri Tiis)
* Noorte segarahvatantsurühm KAPAK (juhendaja Kadri Tiis)

* Neidude rahvatantsurühm (juhendaja Leida Tiis)
* Memmede rahvatantsurühm Murueided (juhendaja Leida Tiis)
* Kuivajõe Meeskoor (dirigent Tiina Mihkelson, abi-dirigent Sandra Suurkask)
* Eakate klubi Sügisrõõm (Valve Lepp)

 

 

PALVERE KÜLAKESKUS

 

alustas tegevust: 2007 aasta

aadress:Palvere küla, Kose vald, Harjumaa 75108

kontakt:palvere@gmail.com

külakeskuse juhendaja: Liia Roosipuu tel 51983919

Ruumide üürimise hinnakiri:Kose Vallavalitsuse määrus 18.04.2011 nr 14

Külakeskuses tegutsevad ringid:

* Muinasjututuba 5-12 aastastele lastele (juhendaja Marika Tamm)
* Käsitöö ja meisterdamine (juhendajad Marika Tamm)
* Kodundus (juhendaja Marika Tamm) 

 

 

KÕUE RAHVA MAJA

 

Koduleht: http://kyladeselts.blogspot.com/
Kõue Rahva Maja üürimine:
tiiu@ardukool.ee

 

VISKLA KÜLAKESKUS

Koduleht https://visklakyla.wordpress.com/
Külakeskust võimalik rentida erinevateks üritusteks viskla.kyla@gmail.com